Home

De opleiding tot vrijwillig molenaar

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw is een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers gestart met het organiseren van een opleiding tot vrijwillig molenaar.

Uit dit initiatief is in 1972 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) voortgekomen. Het GVM is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen, die zich tot doel heeft gesteld een opleiding te verzorgen voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien en/of er mee willen malen.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft meer dan 2.400 leden. In de loop van haar bestaan hebben ruim 2.000 kandidaten met succes examen gedaan.

Hierdoor is het mogelijk dat vele honderden molens weer regelmatig draaien en/of malen. Nieuwe leden zijn nog steeds hard nodig, om het verloop onder de molenaars op te vangen

Lees meer over GVM    Bekijk de opleidingen

 

HET AMBACHT MOLENAAR IS IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED