Nieuws en activiteiten

Contactavonden

Contactavonden voor leden en introducees in Zuid-Holland.

De volgende voorjaarscontactavond zal plaatsvinden op 18 april 2019

Lezing: Molens van Europa,  Peter Raggers

Zaal: La Baraque te Zevenhuizen.

Aanvang: 20.00 uur

N.B. Leden uit andere GVM-afdelingen zijn ook van harte welkom!

LET OP: met ingang van 2019 worden uitnodigingen voor contactavonden alléén

per email verzonden! Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is!

In maart 2019 is de nieuwe GVM-website operationeel geworden. Ieder lid ontvangt een
mail om een nieuw wachtwoord te kunnen aanmaken.
Neem eventueel contact op met:  afdelingscoordinator@vrijwilligemolenaars.nl

Wie NIET over email beschikt, kan op verzoek de uitnodiging nog per post ontvangen.
 

Vergadering Instructeurs en Stagemolenaars

Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 22 maart a.s
Zaal: La Baraque te Zevenhuizen
Aanvang: 20.00 uur

De uitnodiging en agenda voor deze vergadering zijn 12 maart per email verzonden.
Indien je deze niet ontvangen hebt, neem dan contact op de met de
afdelingssecretaris: george@caiw.nl