Nieuws en activiteiten

Contactavonden

Contactavonden voor leden en introducees in Zuid-Holland.

De najaarscontactavond zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober 2019

Lezing: Verslag van de molenaars-reis naar Denemarken (onder voorbehoud)

Zaal: La Baraque te Zevenhuizen.

Aanvang: 20.00 uur

N.B. Leden uit andere GVM-afdelingen zijn ook van harte welkom!

LET OP: met ingang van 2019 worden uitnodigingen voor contactavonden alléén
per email verzonden! Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is!

In maart 2019 is de nieuwe GVM-website operationeel geworden. Ieder lid ontvangt een
mail om een nieuw wachtwoord te kunnen aanmaken.
Neem eventueel contact op met:  afdelingscoordinator@vrijwilligemolenaars.nl

Wie NIET over email beschikt, kan op verzoek de uitnodiging nog per post ontvangen.