Nieuws en activiteiten

Contactavonden voor leden en introducees in Zuid-Holland.

De contactavond zal plaatsvinden in het voorjaar 2020

Datum en locatie nog niet bekend

 

Aanvang: 20.00 uur

N.B. Leden uit andere GVM-afdelingen zijn ook van harte welkom!

LET OP: met ingang van 2019 worden uitnodigingen voor contactavonden,  
theorieavonden en andere informatie alléén per email verzonden!
Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is!
Neem eventueel contact op met:  afdelingscoordinator@vrijwilligemolenaars.nl

Wie NIET over email beschikt, kan op verzoek de uitnodiging nog per post ontvangen.

Bijeenkomst Instructeurs en stagemolenaars
Op vrijdag 21 februari beleggen we een bijeenkomst voor instructeurs en stagemolenaars.
Deze vergadering begint om 20.00 uur.
Locatie: La Baraque- Zevenhuizen

Bespreekpunten kunnen worden ingediend bij de secretaris van het Afdelingsbestuur.