Nieuws en activiteiten

Contactavond voor leden en introducees in Zuid-Holland.
Op vrijdag 26 augustus a.s. hopen we weer een contactavond voor alle leden te houden.
Locatie: Concordia te Haastrecht.

Aanvang: 20.00 uur

LET OP: alle informatie vanuit de afdeling Zuid-Holland, zoals uitnodigingen voor
contactavonden, theorieavonden e.d. wordt alléén per email verzonden!
Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is bij de GVM-ledenadministratie.
Wijzig dit indien nodig via de GVM-website (inloggen - mijn GVM - mijn profiel)
of neem contact op met:  webmaster@vrijwilligemolenaars.nl

Alleen wie niet over email beschikt, kan op verzoek informatie nog per post ontvangen.