Nieuws en activiteiten

Contactavonden voor leden en introducees in Zuid-Holland.

De contactavond voor het najaar 2020 is nog niet vastgesteld

 

LET OP: alle informatie vanuit de afdeling Zuid-Holland, zoals uitnodigingen voor
contactavonden, theorieavonden e.d. wordt alléén per email verzonden!
Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is bij de GVM-ledenadministratie.
Wijzig dit indien nodig zelf of neem contact op met:  afdelingscoordinator@vrijwilligemolenaars.nl

Alleen wie niet over email beschikt, kan op verzoek informatie nog per post ontvangen.