Nieuws en activiteiten

Contactavond voor leden en introducees in Zuid-Holland.
datum naar verwachting do. 14 of vrij. 15 okt

Contactavond Instructeurs- en stagemolenaars
vrijdag 17 september. Agenda en uitnodiging volgt t.z.t.

Contactavond Examinatoren Toelatingscommissie
vrijdag 12 november.

LET OP: alle informatie vanuit de afdeling Zuid-Holland, zoals uitnodigingen voor
contactavonden, theorieavonden e.d. wordt alléén per email verzonden!
Zorg daarom dat uw (juiste) e-mailadres bekend is bij de GVM-ledenadministratie.
Wijzig dit indien nodig via de GVM-website (inloggen - mijn GVM - mijn profiel)
of neem contact op met:  webmaster@vrijwilligemolenaars.nl

Alleen wie niet over email beschikt, kan op verzoek informatie nog per post ontvangen.