Contributie

Actuele contributiebedragen verschuldigd per kalenderjaar:

  • Geslaagde leden, jeugdleden en molengidsen: € 25,-. (dit is incl. WA- en WAplus verzekering)
  • Leden-in-opleiding: € 34,50 (dit is incl. WA-plus en Ongevallenverzekering van €9,50)
  • Extra voor Ongevallenverzekering (naar keuze)  € 9,50
  • Donateurs: € 15,-

Het werken op en met een molen is niet zonder risico’s. Daarom heeft Het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor al haar leden een WA- en een WA-plusverzekering afgesloten. De premie hiervoor is inbegrepen in de contributie.
Daarnaast heeft het Gilde nog een mogelijkheid om een verzekering af te sluiten: een Ongevallenverzekering.
Voor leden-in-opleiding is deelname aan de Ongevallenverzekering verplicht en de premie hiervoor is in hun contributie opgenomen.

Geslaagde leden, jeugdleden en molengidsen kunnen op vrijwillige basis via het GVM een Ongevallenverzekering afsluiten.
Leden, die op 1 januari 85 jaar of ouder zijn, kunnen geen Ongevallenverzekering meer afsluiten

De verzekeringsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december (u betaalt dus altijd voor een heel  kalenderjaar). 

MEER OVER VERZEKERINGEN

Bij inschrijving na 1 oktober is de contributie voor het restant van het lopende jaar gratis, je betaalt dan al de contributie voor het daaropvolgende jaar.
Neem je ook deel aan de Ongevallenverzekering (voor leden in opleiding verplicht) dan dien je die verzekeringspremie in het nieuwe jaar wel te voldoen. (Dus niet de contributie van €25).

De contributie dient voor 1 januari te zijn overgemaakt onder vermelding van het lidnummer op:

Triodosrekening NL40TRIO0198542895 (BIC: TRIONL2U) t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

VOLLEDIG KOSTENOVERZICHT: Klik hier om te bekijken

Automatische incasso

Om het afhandelen van de contributiebetalingen efficienter en kostenbesparend te maken kan er ook gebruik gemaakt worden van automatische incasso. Je kunt de administratie zeer tegemoet komen door daar gebruik van te gaan maken. Klik daarvoor hieronder op de link om het machtigingsformulier te downloaden. LET OP: dit formulier kan niet gebruikt worden om de inschrijvingskosten te betalen!

Klik hier voor het machtigingsformulier