Het examen

Een molenaar-in-opleiding (MIO) kan ter afronding van zijn of haar opleiding examen doen ter verkrijging van het 'Getuigschrift Vrijwillig Molenaar'. Indien de MIO over voldoende ervaring en kennis beschikt en aan de exameneisen voldoet kan de instructeur de kandidaat voordragen voor het examen.

Voorwaarden om examen te mogen doen

De kandidaat:
- is minimaal 1 jaar (365 dagen) lid van Het Gilde op de sluitingsdatum van aanmelding.
- heeft het verplichte aantal praktijkuren gemaakt (zie hieronder).
- heeft met goed gevolg een toelatingsexamen afgelegd.
- heeft een instructie valbeveiliging gevolgd (dit geldt alleen voor windmolenaars).
- is 18 jaar of ouder op de eerste dag van de examenperiode waarin hij/zij zal worden geëxamineerd.
- is fysiek en mentaal in staat om de molen onder alle omstandigheden zelfstandig te bedienen.
( vóór aanvang van het 'landelijk' examen dient ook het examengeld aan DHM te zijn voldaan)

Verplicht aantal praktijkuren

De kandidaat-windmolenaar heeft minimaal 150 praktijkuren op een windmolen gemaakt, de kandidaat-watermolenaar heeft minimaal 100 praktijkuren op een watermolen gemaakt.
Voor beiden geldt dat van dit verplichte aantal praktijkuren er tenminste 30 uur op een andere molen en bij een andere molenaar zijn gemaakt.
(N.B. Een geslaagd windmolenaar die watermolenaar wil worden moet minimaal 50 praktijkuren maken, waarvan tenminste 20 uur op een andere molen)
De praktijkuren moeten verdeeld zijn over alle seizoenen. 
Alle praktijkuren dienen in een logboek afgetekend te zijn door de instructeur(s) en/of geslaagde molenaar(s) bij wie die uren gevolgd zijn.

Exameneisen

De exameneisen zoals opgesteld door De Hollandsche Molen kun je hier downloaden.
Exameneisen windmolenaar            Exameneisen watermolenaar

Toelatingsexamen

Door of namens het afdelingsbestuur wordt de kandidaat een toelatingsexamen afgenomen om vast te stellen of deze een redelijke kans van slagen heeft voor het examen.
Als een kandidaat-watermolenaar een werkstuk heeft gemaakt wordt dit meegewogen voor het toelatingsexamen.
Toelatingsexamen kan worden afgelegd ten hoogste één jaar vóór de eerste datum waarop men - gezien de leeftijd - gerechtigd is examen te doen. Het toelatingsexamen heeft een geldigheidsduur van één jaar. Aan het afleggen van dit examen zijn geen kosten verbonden.
Bij een positieve beoordeling wordt de aanvraag van de kandidaat doorgegeven aan de examencommissie van Vereniging 'De Hollandsche Molen' (DHM).
Van het Examen Aanmeldings Formulier (EAF) moeten de twee eerste artikelen voor het toelatingsexamen door het afdelingsbestuur ingevuld worden. Het derde en vierde artikel moet worden ingevuld bij het toelatingsexamen door de toelatingscommissie.

Herexamen

Wie afgewezen wordt bij het landeljk examen dient zich opnieuw aan te melden bij het afdelingsbestuur om herexamen te doen. Voor de eerstkomende landelijke examenronde is het dan niet nodig opnieuw toelatingsexamen af te leggen. Bij niet meedoen aan de eerstkomende examenronde verliest het toelatingsexamen zijn geldigheid voor een later examen.

Organisatie examens

De examencommissie DHM organiseert twee examenrondes per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Examens worden afgenomen op werkdagen. Een examen duurt 1,5 uur en daarin komen zowel praktijk als theorie aan de orde.
De tijd tussen aanmelden en het afleggen van het examen is ca. 6 à 7 maanden. Hierin zijn o.a. twee perioden van ca. 6 weken opgenomen om kandidaten gelegenheid te geven met de (toelatings-)examenmolen kennis te maken. De kandidaat ontvangt voor het examen een uitnodiging van DHM.
Wie het examen met goed gevolg heeft afgelegd is vanaf de examendag bevoegd zelfstandig met een molen te malen.
Eenmaal per jaar - tijdens de jaarvergadering van Vereniging 'De Hollandsche Molen' - vindt de uitreiking van de 'Getuigschriften Vrijwillig Molenaar' plaats .

Voor verdere informatie over het examen, de exameneisen, het examenreglement, het verloop van het examen en de kosten die daaraan verbonden zijn kun je terecht op de website van De Hollandsche Molen.

Data examencyclus

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste data rond het aanmelden voor en het afleggen van examens vastgelegd.

  Najaarsexamens Voorjaarsexamens

Sluitingsdatum aanmelden examenkandidaten bij
het Afdelingsbestuur

1 maart  1 oktober
Afnemen toelatingsexamens door Afdeling GVM April
Mei
November
December
Sluitingsdatum opgave kandidaten door
Afdelingsbestuur bij  Examencoördinator GVM
15 mei 15 december
Indeling examens door Examencommissie DHM Plannen rond 15 juni Plannen rond 15 januari

Examens worden afgenomen in de periode:
(kandidaten krijgen minimaal 6 weken vóór de examendatum bericht van DHM over tijd en plaats van hun examen)

15 September
tot
15 November

April
Mei