Het examen

Wanneer mag je examen doen?

De examens worden 2 keer per jaar gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Eenmaal per jaar vindt de uitreiking van de getuigschriften plaats tijdens de jaarvergadering van vereniging “De Hollandsche Molen”. Na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd mag je onmiddelijk zelfstandig op een molen draaien (met toestemming van de eigenaar natuurlijk). Als het je meezit ben je klaar in anderhalf tot twee jaar. Gemiddeld doen leden-in-opleiding er tweeenhalf tot drieenhalf jaar over.

Exameneisen Algemeen

Je dient minimaal 1 jaar (365 dagen) lid te zijn van Het Gilde op de sluitingsdatum voor het toelatingsexamen. Het landelijke examen is pas dan mogelijk als je minimaal 18 jaar of ouder bent op de eerste dag van de examenperiode en geslaagd bent voor het toelatingsexamen.  Het toelatingsexamen heeft een geldigheid van één jaar en kan worden afgelegd ten hoogste één jaar vóór de eerste datum waarop je ten aanzien van je leeftijd gerechtigd bent examen te doen. Het molenaarswerk is soms zwaar. Wie mentaal of fysiek niet in staat is om de molen onder alle omstandigheden zelfstandig te bedienen, kan geen examen doen en kan geen gediplomeerd molenaar worden.

Exameneisen Windmolen

Je dient minstens 150 praktijkuren in minimaal vier seizoenen op een molen te hebben gemaakt, waarvan minimaal 30 uur op een andere molen dan de instructiemolen, bij een andere molenaar, voordat het toelatingsexamen kan worden aangevraagd. Praktijkuren dienen in het logboek (L2a/L2b) afgetekend te zijn door de molenaar bij wie de uren gedraaid zijn. De doorlooptijd tussen aanvraagmoment en het DHM examen is 7 à 8 maanden. Mocht je onverhoopt niet slagen, dan moet je zelf even actie ondernemen en je opgeven voor een volgende examenronde.

Exameneisen Watermolen

Voor toelating tot het examen dien je gedurende minimaal 100 uur praktijkervaring op een molen te hebben opgedaan, waarvan minimaal 30 uur op een andere molen dan de instructiemolen, die in het maalboekje is afgetekend. Tevens dient men van de zeven modules een werkstuk te hebben ingeleverd, waarvan de beoordeling meetelt voor het examen dat door de examencommissie van De Hollandsche Molen op een watermolen wordt afgenomen.

Voor verdere informatie over het examen en de kosten die daaraan verbonden zijn kun je terecht op de website van De Hollandsche Molen.

Examendata

  Najaarexamens Voorjaarexamens

Sluitingsdatum indienen kandidaten bij
het afdelingsbestuur

1 maart  1 oktober
Toelatingsexamens door afdelingsbestuur April
Mei
November
December
Sluitingsdatum opgave kandidaten door
afdelingsbestuur bij  examencoordinator Gilde
15 mei 15 december
Toelatingsvergadering met de examencommissie Plannen rond 15 juni Plannen rond 15 januari
Examens

half september
tot
half november

April
Mei