Het examen

De examens worden 2 keer per jaar gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Eenmaal per jaar vindt de uitreiking van de getuigschriften plaats tijdens de jaarvergadering van Vereniging “De Hollandsche Molen”. Na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd mag je onmiddelijk zelfstandig op een molen draaien (met toestemming van de eigenaar natuurlijk). Als het je meezit ben je klaar in anderhalf tot twee jaar. Gemiddeld doen leden-in-opleiding er tweeenhalf tot drieenhalf jaar over.

Exameneisen Algemeen

Je dient minimaal 1 jaar (365 dagen) lid te zijn van Het Gilde op de sluitingsdatum voor het toelatingsexamen. Het landelijke examen is pas dan mogelijk als je minimaal 18 jaar of ouder bent op de eerste dag van de examenperiode en geslaagd bent voor het toelatingsexamen.  Het toelatingsexamen heeft een geldigheid van één jaar en kan worden afgelegd ten hoogste één jaar vóór de eerste datum waarop je ten aanzien van je leeftijd gerechtigd bent examen te doen. Het molenaarswerk is soms zwaar. Wie mentaal of fysiek niet in staat is om de molen onder alle omstandigheden zelfstandig te bedienen, kan geen examen doen en kan geen gediplomeerd molenaar worden.

Exameneisen Windmolen

Je dient minimaal 150 praktijkuren op een molen te hebben gemaakt, verdeeld over vier seizoenen, waarvan tenminste 30 uur op een andere molen dan de instructiemolen en bij een andere molenaar, voordat het toelatingsexamen kan worden aangevraagd. Praktijkuren dienen in het logboek (L2a/L2b) afgetekend te zijn door de molenaar bij wie je die uren gevolgd hebt. De tijd tussen aanvraagmoment toelatingsexamen en het afleggen van het landelijk examen is ca. 7 à 8 maanden.

Exameneisen Watermolen

Voor toelating tot het examen dien je gedurende minimaal 100 uur praktijkervaring op een molen te hebben opgedaan, waarvan minimaal 30 uur op een andere molen dan de instructiemolen. Deze uren dienen in het logboek te worden afgetekend door de molenaar bij wie je die uren gevolgd hebt. Tevens dient men van de zeven modules een werkstuk te hebben ingeleverd, waarvan de beoordeling meetelt voor het toelatingsexamen dat door de examencommissie van de GVM-afdeling wordt afgenomen.

Herexamen

Wie afgewezen wordt bij het landeljk examen dient zich opnieuw aan te melden bij het afdelingsbestuur om nogmaals examen te kunnen doen. Voor de eerstkomende landelijke examenronde is het dan niet nodig opnieuw herexamen af te leggen. Doe je (nog) niet mee aan de eerstkomende examenronde, dan vervalt het toelatingsexamen.

Voor verdere informatie over het examen, de exameneisen, het examenreglement, het verloop van het examen en de kosten die daaraan verbonden zijn kun je terecht op de website van De Hollandsche Molen.

Data examencyclus
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste data rond het aanmelden voor en het afleggen van examens vastgelegd.

  Najaarsexamens Voorjaarsexamens

Sluitingsdatum aanmelden examenkandidaten bij
het Afdelingsbestuur

1 maart  1 oktober
Afnemen toelatingsexamens door Afdeling GVM April
Mei
November
December
Sluitingsdatum opgave kandidaten door
Afdelingsbestuur bij  Examencoordinator GVM
15 mei 15 december
Indeling examens door Examencommissie DHM Plannen rond 15 juni Plannen rond 15 januari

Examens worden afgenomen in de periode:
(kandidaten krijgen minimaal 6 weken vóór de examendatum bericht van DHM over tijd en plaats van hun examen)

15 September
tot
15 November

April
Mei