Nieuws en activiteiten

Vrijwillige bijdrage
De afdeling Overijssel kent een vrijwillige bijdrage van € 10,- voor het bijwonen van de contactavonden en voor het organiseren van de jaarlijkse excursie. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rek.nr. 25.47.16.059 t.n.v. Vrijwillige Molenaars Overijssel te Enschede (IBAN: NL25 TRIO 0254 7160 59).