Nieuws en activiteiten

Agenda Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Overijssel
2020

In verband met overheidsmaatregelen betreffende het besmettingsgevaar rond het coronavirus zijn in Overijssel alle theoriebijeenkomsten tot nader order geannuleerd.
Ook de molenaarscontactavond van vrijdag 5 juni komt te vervallen

Contactavonden en excursie - 2020
• vrijdag 5 juni - molenaarscontactavond
• zaterdag 19 - september excursie
• vrijdag 27 - november molenaarscontactavond

Vergaderingen 2020
• 30 januari - bestuursvergadering
• 27 februari - instructeursvergadering
• 19 maart - bestuursvergadering
• 14 mei - bestuursvergadering

Vergaderingen zijn op donderdag

Het overzicht van de theorielessen is te vinden onder Instructieprogramma