Nieuws en activiteiten

Agenda Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Overijssel
2020

Contactavonden en excursie - 2020
• vrijdag 5 juni - molenaarscontactavond
• zaterdag 19 - september excursie
• vrijdag 27 - november molenaarscontactavond

Vergaderingen 2020
• 30 januari - bestuursvergadering
• 27 februari - instructeursvergadering
• 19 maart - bestuursvergadering
• 14 mei - bestuursvergadering

Vergaderingen zijn op donderdag

Het overzicht van de theorielessen is te vinden onder Instructieprogramma