Ledenvergadering

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april. Voor 2021 is dit zaterdag 3 april. Door de coronapandemie wordt deze vergadering online gehouden. Nader bericht volgt.

De Online Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op
Zaterdag 31 oktober 2020. Er was een beperkte agenda. De notulen kunt u hier lezen. 

Vergaderstukken 2020:
Jaarverslag 2019
Verslag ALV 2019
Jaarrekening 2019 met toelichting
Balans en Kasstromen
Werkbegroting 2020
Verslag Kascommissie