Ledenvergadering

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april. In 2022 werd deze gehouden op zaterdag 2 april 2022.

De Ledenvergadering 2022 van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd gehouden in:

De Frankenhofmolen te Vaals,  Weijerweg 4, 6291 NL Vaals

De Algemene Ledenvergadering gaat het land in!  Op uitnodiging van de afdeling Limburg was de vergadering in Vaals.

Agenda:

 1. Opening    
 2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 3 april 2021
 3. Bestuursmededelingen door de voorzitter
 4. Jaarverslag 2021
 5. Financieel verslag jaarrekening 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2022
 8. Voorstellen kascommissie 2022
 9. Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement
 10. Jong Ambacht
 11. Jubileum
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 14. Lunch aangeboden door het Gilde

Vergaderstukken 2022:
Verslag ALV 2021
Jaarverslag 2021
Jaarrekening met toelichting
Begroting 2022
Verslag kascommissie
Wijzigingen statuten
Wijzigingen huishoudelijk reglement
Wijzigingen HHR bijlage 1 Handboek afdelingsbesturen
Wijzigingen HHR bijlage 2 Instructeurs en stagemolenaars
Wijzigingen HHR bijlage 3 Klachtenprocedure
Wijzigingen HHR bijlage 4 Vertrouwenspersonen
Wijzigingen HHR bijlage 5 Redactiestatuut

Voor wie niet in Vaals aanwezig kon zijn is de vergadering terug te zien. Hier is de link: https://youtu.be/zKhWw-zBckg

 

De ledenvergadering 2021 heeft online plaatsgevonden op zaterdag 3 april 2021
Het verslag leest u hier.

Vergaderstukken 2021:
Jaarverslag 2020
Verslag ALV 2020
Jaarrekening 2020 met toelichting
Begroting 2021
Verslag kascommissie 
Beleidsplan 2021-2026

De vergadering is terug te zien zijn op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/Mcd7snXxZXs