Ledenvergadering

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april. In 2022 wordt deze gehouden op zaterdag 2 april op een nog nader te bepalen plaats.

De Ledenvergadering 2021 van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

heeft online plaatsgevonden op zaterdag 3 april 2021

Het verslag leest u hier.

Vergaderstukken 2021:
Jaarverslag 2020
Verslag ALV 2020
Jaarrekening 2020 met toelichting
Begroting 2021
Verslag kascommissie 
Beleidsplan 2021-2026

De vergadering is terug te zien zijn op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/Mcd7snXxZXs

Vergaderstukken 2022:
Verslag ALV 2021