Ledenvergadering

Uitgestelde Algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020 gaat ONLINE  i.v.m. coronavirus pandemie. 

Ieder jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de 1ste zaterdag van april. In 2020 zou de algemene ledenvergadering plaatsvinden op zaterdag 4 april in de Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, 5674 AC Nuenen. Deze werd door het Coronavirus uitgesteld naar 31 oktober 2020. Ook deze vergadering gaat niet door. Een online vergadering met een beperkte agenda wordt voorbereid. Onderwerpen die kunnen worden uitgesteld komen in 2021 ter vergadering. Mochten er nu al vragen zijn over de vergaderstukken, stuur deze dan per mail naar de secretaris.

Vergaderstukken 2020:
Jaarverslag 2019
Verslag ALV 2019
Bijlage 1 HHR
Bijlage 2 HHR
Bijlage 3 HHR
Bijlage 4 HHR
Bijlage 5 HHR
Jaarrekening 2019 met toelichting
Werkbegroting 2020
Verslag Kascommissie

 

Vergaderstukken 2019:  
Uitnodiging

Agenda
Jaarverslag 2018
Financiën 2018 en Begroting 2019
Verslag kascommissie
Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Wijziging statuten ALV 2019
Overeenkomst Molenaar/instructeur en lid in opleiding jonger dan 18 jaar