Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2020 tot nader order uitgesteld i.v.m. coronavirus.

Ieder jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de 1ste zaterdag van april. In 2020 zou de algemene ledenvergadering plaatsvinden op zaterdag 4 april in de Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, 5674 AC Nuenen. Echter door het Coronavirus is dit nu uitgesteld:

"Uitstel ALV door coronavirus.

Naar aanleiding van het besluit dat het kabinet hedenmiddag heeft bekendgemaakt om alle horeca gelegenheden te sluiten tot 6 april a.s. heeft het landelijk bestuur van het GVM besloten de ALV van 4 april a.s. op te schorten en te verplaatsen naar een datum later in het jaar.

Helaas betekent het ook dat we het financieel jaarverslag 2019 niet kunnen behandelen en dat er ook nog niet ingestemd kan worden met de begroting voor 2020. Omdat de bestuurlijke taken doorlopen, willen we wel kunnen doorgaan met de (voorlopige) “werkbegroting” zoals die nu op de website staat. Mocht u hierover op dit moment meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Geert Jonker.

Een nieuwe datum zal op de website worden gepubliceerd en zal in een e-mail bericht aan de afdelingsvoorzitters worden gezonden. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat ons dat via de secretaris weten.

Vriendelijke groet, 

Erik Kopp, voorzitter"


 

Vergaderstukken 2020:
Uitnodiging 
Agenda
Jaarverslag 2019
Verslag ALV 2019
Bijlage 1 HHR
Bijlage 2 HHR
Bijlage 3 HHR
Bijlage 4 HHR
Bijlage 5 HHR
Jaarrekening 2019 met toelichting
Werkbegroting 2020
Verslag Kascommissie

 

Vergaderstukken 2019:  
Uitnodiging

Agenda
Jaarverslag 2018
Financiën 2018 en Begroting 2019
Verslag kascommissie
Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Wijziging statuten ALV 2019
Overeenkomst Molenaar/instructeur en lid in opleiding jonger dan 18 jaar