Veiligheid

Het laten draaien van molens en eventueel aanwezige werktuigen is niet zonder gevaar. Molenaars dienen zich goed bewust te zijn van deze gevaren die zijzelf maar ook bezoekers van de molen lopen. Voor de molenaar vormt dit onderdeel van de opleiding. Bezoekers zullen door aanwijzigingen moeten worden gewezen op de gevaren.
De molenaar is ook verplicht om de veiligheidsmiddelen te gebruiken die door de eigenaar van de molen ter beschikking worden gesteld.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM).
Het komt daarom uitgebreid aan de orde in de lesstof en tijdens theorieavonden. Ook in de exameneisen is kennis en uitvoeren van veilig handelen vastgelegd. 
Vanwege het belang van veilig werken-op-hoogte is in 2018 besloten dat alle leden-in-opleiding die toelatingsexamen willen aanvragen moeten kunnen aantonen dat zij instructie over het gebruik van valbeveiliging hebben ontvangen.

Veiligheidscoaches.
Binnen het GVM zijn in iedere afdeling één of meer veiligheidscoaches benoemd. Zij kunnen geraadpleegd worden over veiligheidszaken.

Klik hier voor de lijst van veiligheidscoaches

Valbeveiligingssets.
Aan elke afdeling zijn door het GVM twee sets valbeveiliging beschikbaar gesteld.
Voor instructie over het gebruik of het lenen van een set ten behoeve van instructie op uw molen of werkzaamheden aan uw molen kunt u contact opnemen met de veiligheidscoaches.

Rapport ´Veiligheid op wind- en watermolens´
Het 25 jaar oude rapport 'Veiligheid op wind- en watermolens' is nog verrassend actueel, zij het hier en daar wat gedateerd. Bijna alle onderwerpen in het rapport komen ook voor in de molen RI&E.
U kunt het rapport hieronder downloaden.

Deel 1 

Deel 2

Deel 3