Afdeling Drenthe

Hier vind u informatie over de Afdeling Drenthe van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

(Idee: hier kan het afdelingsbestuur in het kort iets vertellen over de eigen afdeling/provincie, bijv. aantal maalvaardige molens, molenaarsbestand, plannen, komende grote restauraties enz