Instructeurs en Stagemolenaars

Instructiemolens:

De Heidebloem te Erica Jannes Tigelaar 0591-302492
De Wiekermeule te De Wijk
De Gooier te Wolvega
Kees Vanger 0522-257341
De Vlijt te Diever Meint Noordhoek 0521-591502

Hazewind te Gieten
Rolder Molen te Rolde

De Havelter Molen

Henk Wilms
 

Ranko Veuger

0592-261804
0630-206236

0613-231617