Molenaarscontract

Er is een nieuw model-molenaarscontract dat beoogt :

·      Aansprakelijkheid en verzekering daarvoor goed te regelen (artikel 10)

·      Risicogedrag te voorkomen (artikel 5)

·      Boetes (arbeids)Inspectie SZW te voorkomen (artikel 4)

Het nieuwe contract is opgesteld in samenspraak tussen molenvereniging De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Maatwerk is mogelijk. Het modelcontract kan worden aangevuld met allerlei bepalingen. Het is immers niet mogelijk en ook helemaal niet wenselijk om voor elke uitzondering een regel op te nemen in een modelcontract. Consequentie van aanpassingen is wel, dat dan artikel 16 (Geschillenbemiddeling DHM) vervalt. De Hollandsche Molen zal het contract alleen mede ondertekenen indien het ongewijzigd wordt gebruikt

Stap dus over op het nieuwe contract of pas indien nodig je huidige contract aan. 

Molenaarscontract