Nieuws en activiteiten

Evaluatie van de opleiding Omdat opleiden de hoofdtaak is van het Gilde, wil het bestuur onderzoeken of de opleiding aan ieders verwachting voldoet. De net geslaagden zal naar hun mening worden gevraagd. Als er uit de evaluatie iets komt waardoor we de opleiding kunnen verbeteren, zullen we zeker gaan kijken of we dat kunnen doen.

Het landelijk Gilde heeft aan alle GVM-leden gevraagd of zij per automatische incasso de jaarlijkse bijdrage voor contributie en verzekering willen voldoen. Als u dat nog niet heeft geregeld, doet u het alstublieft. Het scheelt de penningmeester heel veel werk en de kas veel portkosten.

I.v.m. de Covid19 maatregelen raden wij u aan om goed te overleggen met de eigenaar dan wel de molenaar van de molen of u welkom bent en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden.