Gildebrief

Verenigingsblad van het GVM

De Gildebrief is het verenigingsblad van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). Het blad verschijnt vier keer per jaar en wel in de maanden maart, juni, september en december. De oplage is 2.500 stuks.

De redactie is, tenzij in de brief anders vermeld, verantwoordelijk voor de inhoud van het blad, met uitzondering van de artikelen van het bestuur van het GVM. De redactie neemt graag kopij en suggesties voor artikelen in ontvangst, maar zij behoudt zich het recht voor artikelen niet, gedeeltelijk of gewijzigd te plaatsen. Dit na overleg met de auteur.

Voor bedrijven of instellingen, die geliëerd zijn aan 'de molenwereld', bestaat de mogelijkheid in de Gildebrief te adverteren. Advertentietarieven zijn op het redactieadres verkrijgbaar.

De redactie van de Gildebrief van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is in handen van:
Bas de Deugd
Dirk Karsstraat 47
4143 AX Leerdam
emailadres redactie

Kopij voor de eerstvolgende Gildebrief dient voor de volgende data te zijn ingeleverd:
1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november.

Gildebrief nummer 1, 2020

Gildebrief nummer 4, 2019

Gildebrief nummer 3, 2019

Gildebrief nummer 2, 2019

Gildebrief nummer 1, 2019

Gildebrief 2018-4 Gildebrief 2018-3 Gildebrief 2018-2 Gildebrief 2018-1

Gildebrief 2017-4 Gildebrief 2017-3 Gildebrief 2017-2 Gildebrief 2017-1

Gildebrief 2016-4 Gildebrief 2016-3 Gildebrief 2016-2 Gildebrief 2016-1

Gildebrief 2015-4 Gildebrief 2015-3 Gildebrief 2015-2 Gildebrief 2015-1

Gildebrief 2014-4 Gildebrief 2014-3 Gildebrief 2014-2 Gildebrief 2014-1

Gildebrief 2013-4 Gildebrief 2013-3 Gildebrief 2013-2 Gildebrief 2013-1

Gildebrief 2012-4 Gildebrief 2012-3 Gildebrief 2012-2 Gildebrief 2012-1

Gildebrief 2011-4 Gildebrief 2011-3 Gildebrief 2011-2 Gildebrief 2011-1

Gildebrief 2010-4 Gildebrief 2010-3 Gildebrief 2010-2 Gildebrief 2010-1