Nieuws en activiteiten (bijgewerkt: 20-09-2022)

Zo vlak vóór de vakanties hebben we zicht op de activiteiten in het najaar:

  • De maand oktober:In 2022 bestaat ons Gilde van (Vrijwillige) Molenaars officieel 50 jaar. In het kader van het jubileum en het Jaar van de Molenaar vinden er tal van activiteiten plaats in de verschillende afdelingen. Elke maand van het jubileumjaar staat er een andere afdeling in het zonnetje. De afdeling Noord-Brabant staat in de maand oktober in het zonnetje. Er worden dan leuke (streekeigen) molen(aars) activiteiten georganiseerd! Bekijk het overzicht van de activiteiten in dit kader.
  • Hierdoor vervalt dit jaar helaas de Brabants-Vlaamse Molenaarscontactdag (die normaal altijd begin oktober wordt gehouden)
  • Theorielessen: Er wordt gewerkt aan de organisatie van de theorielessen, die vanaf oktober (mogelijk later) zullen starten
  • Jaarvergadering: 17 november 2022

De cursus Molengids van 16 en 30 april 2022 is afgerond.

Zodra er nieuws van de activiteit bekend is, wordt deze op de website geplaatst.