Premies

Premies  verzekeringen

De verzekeringsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december (je betaalt dus altijd voor het lopende kalenderjaar).
De premie voor de ongevallenverzekering is €9,50

Alle leden zijn automatisch WA/WA-plus verzekerd via de contributie.
Leden-in-opleiding zijn daarnaast (verplicht) verzekerd voor Ongevallen. De premies hiervoor zijn opgenomen in hun contributie.
Bepaalde lidsoorten, te weten geslaagde leden, jeugdleden en molengidsen kunnen vrijwillig deelnemen aan de Ongevallenverzekering.

Voor de Ongevallenverzekering geldt dat deze niet kan worden afgesloten indien men op 1 januari 85 jaar of ouder is.

Aan de hand van het overgemaakte bedrag wordt bepaald of men kiest voor de ongevallen verzekering.

De premie dient te worden overgemaakt onder vermelding van het lidnummer op:
Triodosbank rekening: NL40TRIO0198542895  / BIC: TRIONL2U
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars