Soorten lidmaatschap

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars kent leden met een verschillende status:

Lid-in-opleiding (minimum leeftijd 14 jaar)
Je volgt de opleiding voor vrijwillig molenaar.
De regels van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeid voor jongeren onder de 18 zijn van toepassing als je nog geen 18 bent. Hier vind je een samenvatting van de regels: Arboportaal Jongeren

Geslaagd lid
Je hebt het getuigschrift behaald en bent al dan niet actief op een molen.

Donateur
Je steunt het GVM. Je ontvangt vier maal per jaar het verenigingsblad 'De Gildebrief'.

Jeugdlid
Je bent nog geen 14 jaar of tussen de 14 en 18 jaar en niet in opleiding, maar wel min of meer actief op een molen onder begeleiding van een geslaagd lid.
De regels van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeid voor jongeren onder de 18 zijn van toepassing. Hier vind je een samenvatting van de regels: Arboportaal Jongeren

Molengids*
Je bent molengids en door lid te worden ben je WA verzekerd. Ook kan je de ongevallen verzekering afsluiten. Je ontvangt vier keer per jaar de Gildebrief.

* Om het molenbehoud te stimuleren is het belangrijk dat molens op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van de samenleving worden gebracht. Dit kan de molenaar niet alleen. Iedere molen heeft baat bij een groep enthousiaste vrijwilligers, die activiteiten rondom de molen organiseren en bezoekers veilig kunnen rondleiden. In meerdere provincies (o.a. Groningen, Brabant, Zuid-Holland en Limburg) worden daarom cursussen voor molengidsen georganiseerd. Het Gilde werkt daar aan mee. Nadere informatie is te verkrijgen via de provinciale afdelingen van het Gilde. Molengidsen kunnen lid zijn van het Gilde.