Soorten lidmaatschap

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars kent leden met een verschillende status:

Lid-in-opleiding (minimum leeftijd 14 jaar)
Je volgt de opleiding voor vrijwillig molenaar.

Geslaagd lid
Je hebt het getuigschrift behaald en bent al dan niet actief op een molen.

Donateur
Hiermee ondersteun je het GVM. Je ontvangt vier maal per jaar het verenigingsblad 'De Gildebrief'.

Jeugdlid
Je bent nog geen 18 jaar, maar wel min of meer actief op een molen onder begeleiding van een geslaagd lid.
De regels van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeid voor jongeren onder de 18 zijn van toepassing. Hier vind je een samenvatting van de regels: Arboportaal Jongeren

Molengids
Om het molenbehoud te stimuleren is het belangrijk dat molens op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van de samenleving worden gebracht. Dit kan de molenaar niet alleen. Iedere molen heeft baat bij een groep enthousiaste vrijwilligers, die activiteiten rondom de molen organiseren en bezoekers veilig kunnen rondleiden. In meerdere provincies (o.a. Groningen, Brabant, Zuid-Holland en Limburg) worden daarom cursussen voor molengidsen georganiseerd. Het Gilde werkt daar aan mee. Nadere informatie is te verkrijgen via de provinciale afdelingen van het Gilde. Molengidsen kunnen lid zijn van het Gilde. Zij zijn dan WA verzekerd en kunnen ook de overige verzekeringen afsluiten. Zij ontvangen vier keer per jaar de Gildebrief.

Contributie
Contributies zijn verschuldigd per kalenderjaar. Bij inschrijving na 1 oktober is de contributie voor het restant van het lopende jaar gratis, je betaalt dan al de contributie voor het daaropvolgende jaar. Neem je ook deel aan de Ongevallenverzekering (voor leden in opleiding verplicht) dan dien je die verzekeringspremie in het nieuwe jaar wel te voldoen. (Dus niet de contributie van €25).

VOLLEDIG KOSTENOVERZICHT: Kijk bij Contributie.