Opleiding tot windmolenaar

De opleiding is er op gericht dat je in minimaal 150 praktijkuren, verdeeld over de vier seizoenen, alles leert wat nodig is om elke windmolen in Nederland verantwoord en veilig te kunnen bedienen en te laten draaien. Je krijgt naast praktijk ook ondersteunende theorie van alle molentypen. Gemiddeld doen leerling-molenaars drieënhalf jaar over de opleiding.

Tijdens de opleiding wordt er een aantal eisen aan je gesteld en heb je regelmatig overleg met de instructeur over de gang van zaken tijdens de opleiding. Wat je hebt gedaan, wat je hebt moeten bijhouden, jouw bevindingen en de verwachtingen van de instructeur staan daarin centraal.

Van tijd tot tijd toetst de instructeur jouw kennis en aan de hand van de evaluatie bespreekt hij met je de verdere voortgang van de opleiding. Daaruit kan zelfs blijken dat hij je niet geschikt acht voor het vak. Als zijn oordeel niet in overeenstemming is met dat van jou, kun je het afdelingsbestuur vragen of je ter beoordeling een tijdje naar een andere instructeur kunt voor een second opinion.

Een deel van de opleidingsuren moet worden besteed op andere molens dan de instructiemolen. Na verloop van tijd zal de instructeur je stimuleren om eens stage te gaan lopen cq. een dagje mee te draaien op een andere molen. Je krijgt een lijst van gastmolenaars bij jou in de buurt. In overleg met je instructeur zoek je uit welk type molen met welke functie je t.z.t. wilt bezoeken. Je zorgt ervoor dat er voldoende variatie in de stageplaatsen is en dat je voldoende tijd aan je stage besteedt. Gastmolenaars zijn bevoegd om de kwaliteit van de praktische handelingen te beoordelen en te checken. Heb je volgens jouw instructeur voldaan aan alle voorwaarden om examen te kunnen doen, dan meldt deze je aan bij het afdelingsbestuur voor het toelatingsexamen.

Het bestuur van de afdeling neemt je daarna een toelatingsexamen af. Dit examen is een afspiegeling van het landelijk examen. Indien je voor het toelatingsexamen slaagt geeft het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars je op voor het examen bij de Examencommissie van De  Hollandsche Molen (DHM). Deze commissie roept je op voor het landelijk examen.    

Meer informatie over het examen