Opleiding tot watermolenaar

Terwijl Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) vanaf haar oprichting een opleiding tot windmolenaar verzorgt, ontbrak het tot 1997 aan een opleiding tot molenaar voor watermolens. Deze molens, die al een langere historie kennen dan windmolens, worden de laatste jaren gelukkig steeds meer gewaardeerd, hetgeen onder meer blijkt uit het toegenomen aantal uitgevoerde restauraties. Met de toenemende belangstelling is tevens het besef gegroeid dat dit type molen een eigen, specifieke opleiding vereist.

De opleiding tot watermolenaar houdt in dat je de praktische vaardigheden leert om de molen zelfstandig te bedienen en het werktuig in bedrijf te stellen. Ook moet je de benodigde theoretische kennis over de watermolen en het werken ermee opdoen.

Voor de begeleiding bij het werken op een molen en het bestuderen van de lesstof kan je als cursist terecht bij een instructeur die door het GVM is aangesteld. Deze instructeur kan je in de opleiding eventueel een werkstuk laten maken of lesbrieven laten uitwerken.
Daarnaast moet je praktijkervaring opdoen op andere watermolens. Hiervoor kun je terecht bij iedere gediplomeerd vrijwillig watermolenaar die lid is van het Gilde.

Je hebt regelmatig overleg met je instructeuir over je vorderingen en indien hij van mening is dat je voldoende kennis en vaardigheid hebt, kan hij je voordragen voor het examen vrijwillig watermolenaar. Het afdelingsbestuur van het GVM organiseert daarvoor toelatingsexamens. Indien je daarvoor slaagt, word je toegelaten tot het landelijk examen dat door de examencommissie van De Hollandsche Molen wordt afgenomen.
Met het Getuigschrift Vrijwillig Watermolenaar ben je bevoegd om op elke watermolen in ons land te malen.

Meer informatie over het examen