Watermolens

Opleiding voor watermolens

Terwijl Het Gilde van Vrijwillige Molenaars vanaf haar oprichting een opleiding tot windmolenaar verzorgt, ontbrak het tot 1997 aan een opleiding tot molenaar voor watergmolens. Deze molens worden de laatste jaren gelukkig steeds meer gewaardeerd, hetgeen onder meer blijkt uit het toegenomen aantal uitgevoerde restauraties. Met de toenemende belangstelling is tevens het besef gegroeid dat dit type molen een eigen, specifieke opleiding vereist.

De watermolenaarscursus bestaat uit zeven modules, die worden gekenmerkt door leerdoelen, de beschrijving van de leerstof en een aantal opdrachten. De cursist dient van iedere module een verslag of werkstuk te maken, waarin de opdrachten worden uitgewerkt.

Voor de begeleiding bij het werken op een molen, het bestuderen van de leerstof en het maken van de werkstukken kan de cursist terecht bij een instructeur die door het GVM is aangesteld. Daarnaast kan men praktijkervaring opdoen bij iedere gediplomeerd vrijwillig molenaar die lid is van het Gilde.

Meer informatie over het examen