Nieuws

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

01 januari 2022

Beste leden,

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Bijzonder omdat de samenleving gebukt gaat onder het Corona-virus, maar ook bijzonder omdat het Gilde juist de rug recht heeft weten te houden. De molenaars zijn blijven draaien en malen met de molens en waren zo een baken van rust en standvastigheid. Ik wil u bedanken voor uw inzet.

Of het nu gaat om het opleiden van leerling-molenaars, of uw inzet in één van de ondersteunende commissies, of als bestuurslid in de afdeling, of als (leerling-)molenaar van de plaatselijke molen. Dit alles is zonder twijfel allemaal nodig en belangrijk om het Gilde draaiende te houden. Ook daarvoor ben ik u bijzonder dankbaar.

Het Gilde viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op 15 januari is de officiële opening van het ‘Jaar van de Molenaar’ en daarna staat elke maand een afdeling in het centrum van de belangstelling. Laten we ook van 2022 een bijzonder jaar maken.

Ik hoop dat u en uw naasten in goede gezondheid het jaar 2022 zijn begonnen.

Laat ik afsluiten met de wens dat we elkaar in dit nieuwe jaar weer ‘normaal’ kunnen ontmoeten.

 

Molengroet,
mede namens het gehele bestuur,

Erik Kopp, voorzitter