Algemeen

Secretariaat
Tom Kreuning
Molenkade 8
1829 HZ Oudorp NH
E-mail secretaris@vrijwilligemolenaars.nl 

Vertrouwenspersonen
Ada Meurs
06 16766741
Willem van Breenen
06 11214414

 

Bankrelatie
Triodosbank IBAN: NL40 TRIO 0198 54 28 95   
t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Kamer van Koophandel
Ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 40531437