Algemeen

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Secretariaat
Tom Kreuning
Molenkade 8
1829 HZ Oudorp NH

E-mail
secretaris@vrijwilligemolenaars.nl

Bankrelatie
Triodosbank IBAN: NL40 TRIO 0198 54 28 95 
t.n.v. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Kamer van Koophandel
Ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 40531437

Vertrouwenspersonen
Ada Meurs
06 16766741
Willem van Breenen
06 11214414