'Corona-communicatie'

Door de versoepeling van de overheidsmaatregelen ontstaat er weer ruimte voor activiteiten.

Per 1 juni is bezoek weer toegestaan op de molen. Het Gilde en De Hollandsche Molen hebben een protocol beschikbaar gesteld om molenaars behulpzaam te zijn bij het veilig ontvangen van bezoekers.

De opleidingen kunnen ook weer hervat worden, hoewel die in aangepaste vorm hier en daar wel zijn doorgegaan.
Elke instructeur of stagemolenaar dient goede afspraken te maken voor een veilig verloop.

De laatste theoriebijeenkomst, 'Samenvatting en praktijk', op 12 juni kan misschien weer 'life' plaatsvinden.
MIO's zullen daarvoor een uitnodiging per email ontvangen als het doorgaat.
Aanmelding voor deelname zal verplicht zijn vanwege het maximum aantal deelnemers. 

De landelijke voorjaarsexamens van De Hollandsche Molen zijn verplaatst naar het najaar.
Het streven is, hiervoor zo mogelijk dezelfde molens en dezelfde weekdag aan te houden. Hierover ontvangen de kandidaten bericht van DHM - naar verwachting uiterlijk half/eind juli.

We overwegen de voorjaars toelatingsexamens vroeg in het najaar opnieuw te plannen.
Voor nieuwe aanmeldingen per 1 okt. wijzigt er niets. Deze kunnen toelatingsexamen doen in november/december.
Voor beide groepen geldt dat hun examens in het voorjaar 2021 zullen plaatsvinden.

Over de halfjaarlijkse contactavond in oktober is nog geen besluit genomen.

Afdelingsbestuur Zuid-Holland