Annuleringen

In verband met overheidsmaatregelen betreffende besmettingsgevaar
zijn in Zuid-Holland alle praktijk- en theoriebijeenkomsten in maart en april
geannuleerd.(zie Instructieprogramma)

De Algemene Ledenvergadering van het Gilde op 5 april a.s. is uitgesteld.
De landelijke examens van De Hollandsche Molen worden verplaatst naar
het najaar.
De toelatingsexamens in Zuid-Holland zullen ook op een later tijdstip
opnieuw worden gepland.

We adviseren geen bezoekers te ontvangen op de molen en praktijkinstructie
tijdelijk te onderbreken. 
Afdelingsbestuur Zuid-Holland