Instructie praktijk

De instructie in praktijk vindt plaats op verschillende molens en bij verschillende instructeurs.

Nadat de afdeling de aanmelding heeft ontvangen, gaat zij in overlelg met de leerling een passende instructiemolen en instructuer zoeken.

In Noord-Holland wordt gewerkt met een 3 fasensysteem. Na iedere fase wordt een test afgelegd om te zien wat goed gaat en waar nog lacunes zitten. De  instructeur - evt. van de volgende fase - kan daar dan extra aandacht aan geven.

Na het afleggen van de derdefasetest kan de leerling toelatingsexamen doen. Dit examen wordt twee keer per jaar georganiseerd door en binnen de afdeling. Na het met goed resultaat afleggen van dit examen kan de leerilng opgegeven worden voor het landelijk examen. Ook dit wordt 2 keer per jaar georganiseerd. Tussen het toelatings- en het landelijk examen zit ongeveer een half jaar. 

Tijdens de praktijk zal er ook aandacht zijn voor de theorie. Er wordt jaarlijk wel een theoriecursus georganiseerd.