Verslag watermolenaarsbijeenkomst

03-04-2018

 

Verslag bijeenkomst watermolenaars 19 maart 2018

Locatie: Molen De Kroon 
Tijd: 19.30 – 21.30  

Aanleiding voor de bijeenkomst was een bespreking over de voortgang van het herschrijven van het lesboek voor de opleiding tot watermolenaar. 

 

De volgende afspraken zijn gemaakt en bijbehorende besluiten zijn genomen:

 

 1. Kees Kammeraat is namens het Gilde bestuur aangesteld als coördinator van het project tot herschrijven. Hij vervangt Jo Meessen die deze taak begin 2018 heeft neergelegd. Kees heeft voor dit project een apart e-mail adres: gvmhandboek@gmail.com.
 2. Het lesboek krijgt de status van naslagwerk voor watermolenaars en opleidingsboek voor leerling watermolenaars. Dit is vergelijkbaar met de beide mappen voor windmolenaars. Het lesboek krijgt bovendien een vergelijkbare stijl en opmaak.
 3. Het herschrijven is uitgebreid naar het ingevoegde kopie van Nijhof (watermolen in Nederland) en de beide kopieën van Van Bussel (Korenmolens - van ambacht tot industrie en De molens van Limburg). De ingevoegde kopieën zullen in herschreven vorm verwerkt worden in respectievelijk theoriebron 17 (watermolen) en 12 (korenmolen) en de hoofdstukken “gaande werk en werktuigen”. 
 4. De stand van zaken over de voortgang is als volgt:
  1. Inleiding, gereed en kan worden verstuurd naar Kees.
  2. Theoriebron 4, Types watermolen, gereed en kan worden verstuurd naar Kees.
  3. Theoriebron 6, Gaande werk (waterwielen, tandwielen etc) wordt aan gewerkt door Mark.
  4. Theoriebron 7, De praktijk vd watermolen, nog aan niemand toebedeeld.
  5. Theoriebron 10 (was 4), veiligheid is gereed en kan worden verstuurd naar Kees.
  6. Theoriebron 12, korenmolen, kopie van Van Bussel wordt in herschreven vorm verwerkt door afdeling NB (Patrick van Kessel).
  7. Theoriebron 13, de pelmolen is gereed, en kan worden verstuurd naar Kees.
  8. Theoriebron 14, de oliemolen wordt aan gewerkt door Gerrit Olink.
  9. Theoriebron 15, de zaagmolen is gereed en kan worden verstuurd naar Kees.
  10. Theoriebron 16, de papiermolen wordt aan gewerkt door Mark.
  11. Theoriebron 17, de watermolen is gereed en kan worden verstuurd naar Kees.
  12. Het hoofdstuk werktuigen (waterraden, turbines e.d.) kopie van Van Bussel wordt herschreven door afdeling Limburg (Fer Koenders).
  13. De huidige module (het hoofdstuk) “Wateraanvoer en Beheer”, omvat van Nijhof een stukje historie, stuwrechten en waterlopen, en van Van Bussel de meer watermolen specifieke onderwerpen als verhang, verval, debiet, het stuwwerk, de sluis typen en de wijze waarop ze bediend worden, onderspoeling, visserijvoorzieningen, opgeleide beken, spaarvijvers etc. Henk Daalwijk zal deze oude module herschrijven. Tevens wordt een hoofdstuk toegevoegd over het waterlandschapbeheer. Mark Dwarswaard zal daartoe de heer Hans de Mars benaderen.
   Later zal overlap tussen beide herschreven hoofdstukken worden bezien en geredigeerd.

Alle (te) herschrijven hoofdstukken/theoriebronnen dienen voor 1 sept 2018 in concept gereed te zijn en verstuurd aan Kees. 

 

 1. Over de modules/lesbrieven is het volgende afgesproken: De prioriteit ligt op dit moment bij het herschrijven van het lesboek. Zodra dat gereed is vormt het nieuwe boek de basis voor de zo mogelijk volgende stap, het beschrijven van lesbrieven.
  Voorlopig blijft het werkstuk gehandhaafd. Hierover zijn tijdens de bijeenkomst op 12 oktober 2017 afspraken gemaakt. Het werkstuk wordt met ingang van het najaar 2018 een onderdeel van het proefexamen. Het proefexamen bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel waarvan een mondelinge toelichting op het werkstuk deel uitmaakt. 
 2. Belangrijke tekeningen moeten opnieuw worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld de kopieën niet meer goed leesbaar zijn. Daar waar nodig kan dat worden uitbesteed aan een technisch tekenaar. Een alternatief is een duidelijke (kleuren)foto.
 3. Het copyright op tekeningen van Gerrit Pouw wordt nagevraagd door het bestuur.
 4. Het copyright op tekst en tekeningen van Van Bussel wordt nagevraagd door Kees.
 5. Kees zal de ingeleverde teksten laten lezen door 1ste en 2de lezers. Zo mogelijk via kruisbestuiving tussen de vier afdelingen. Indien nodig volgt daarvoor een oproep in de Gildebrief.
 
 

terug