Vacature Ledenadministratie

26-04-2016

 
VACATURE LEDENADMINISTRATIE
 
 
Na ruim 11 jaar heeft Frans Tullemans te kennen gegeven het estafettestokje van de Ledenadministratie door te willen geven.
De Ledenadministratie speelt een cruciale rol in het Gilde. Elk jaar melden zich hier 160 nieuwe leden aan. Die worden vriendelijk verwelkomd. Hun vragen worden beantwoord. Ze worden ingeschreven als lid in de ledenadministratie.
Ook bij wijzigingen, bijvoorbeeld als je slaagt voor het Getuigschrift, of verhuist, komt de Ledenadministratie in actie en ook bij de toezending van de Gildebrief.
Een jaarlijkse piek in de werkbelasting is het innen van de contributie en het afstemmen van de betalingen en het ledenbestand. Hier is nog winst te behalen door meer te werken met automatische incasso.

 
Het is wel handig dat je iets weet van Excel en het werken met databases. Indien nodig, mag je je op deze gebieden laten bijscholen op kosten van het Gilde.
 
 
We zouden het bijzonder op prijs stellen, dat iemand de Ledenadministratie overneemt van Frans.
Wie deze uitdaging aan wil, of nadere informatie wenst, kan zich wenden tot :
 

Namens het bestuur,
 
 

terug