Uitnodiging UNESCO bijeenkomst 7 december 2017

27-11-2017

 

Uitnodiging 

7 december 2017: 

Ambacht molenaar op de lijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO?

Bekendmaking  UNESCO op donderdag 7 december 2017

Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van molenaar op wind- en watermolens  voorgedragen voor de Representatieve Lijst van het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is de eerste  voordracht door Nederland.
Op 6 of 7 december aanstaande wordt bekend of het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea, het besluit heeft genomen het ambacht in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst. Vertegenwoordigers van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen zijn daarbij aanwezig.
In Nederland organiseren de bovengenoemde organisaties in samenwerking met het ministerie van OCW  in de ochtend van 7 december 2017 een feestelijke bijeenkomst  in Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam. De vier molenaarsorganisaties maken van deze gelegenheid gebruik om dit moment feestelijk te omkleden. Iedereen is daarbij welkom!

10 uur   inloop met koffie en thee

11 uur   inhoudelijk programma

12 uur   lunch

Bij deze de vraag om vooral met zoveel mogelijk molenaars naar de persconferentie te komen om het belang en de betrokkenheid bij het ambacht molenaar te onderstrepen. 

Zegt het voort!

Er is beperkt ruimte in Krijtmolen d’Admiraal. We vragen u daarom zich aan te melden via deze link: https://www.molens.nl/bijeenkomst-ambacht-molenaar-en-unesco-7-december-2017/

Wellicht ten overvloede: tot 11 uur op donderdagochtend 7 december rust er een embargo op eventueel nieuws uit Zuid-Korea.

Molens in de vreugd. 

Met u hopen we donderdag 7 december positief nieuws uit Zuid-Korea te horen. Wij vragen u dan alle molens tot en met zondag 10 december in de vreugd te zetten als teken dat wij als molenaars trots zijn op ons ambacht en de plaatsing op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed!

 

 
 

terug