SIM

31-03-2017

 

 

Grappig genoeg is kennis van subsidieregelingen één van de exameneisen. Niet dat je er snel een vraag over zult krijgen. Er staat niets over in de Basisopleiding. Het is echter wel goed om iets te weten over de ontwikkelingen op dit gebied.

 

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten SIM vervangt per 1 januari 2018 de BRIM. De belangrijkste wijzigingen zijn :

 

 

BRIM

SIM

Max. Subsidiabel bedrag

€ 50.000

€ 60.000

Subsidiepercentage

60 %

50 %

 

Voor pakweg de helft van de molens, namelijk daar waar meer dan € 12.000 per jaar aan onderhoud wordt uitgegeven, verandert er niets. De maximale subsidie is en blijft € 30.000 per vijf jaar.

 

Voor molens waar minder aan onderhoud wordt besteed treden wel een paar effecten op ;

 

  • Een prijseffect ; voorheen kon je met € 4.000 aan eigen middelen en 60 % subsidie € 10.000 aan onderhoud kopen. Voortaan moet je daar € 5.000 voor meebrengen. Als de prijs van appels of van benzine stijgt, dan daalt de vraag. Dat zal onderhoud niet anders zijn en staat los van de onderhoudsbehoefte.
  • Een hoeveelheidseffect ; het is niet zo makkelijk om geld bijeen te schrapen voor het molenonderhoud en het zal niet iedereen lukken om aan extra geld te komen, dus zal er (nog) minder onderhouden worden.
  • Verschraling dreigt. Het zou wel een beetje kunnen lijken op wat in de culturele sector is gebeurd toen daar de subsidies werden teruggeschroefd. De hoop, dat molenorganisaties door commerciële activiteiten en fondsenwerving de gaten die (gaan) vallen in hun begrotingen kunnen opvangen zou wel eens ijdel kunnen zijn

 

Het blijft verder een redelijk soepele regeling voor sober en doelmatig onderhoud. Je mag gedurende de rit projecten in- en uitruilen. Bij de aanvraag hoort een inspectierapport en dat is ook niet zo gek, eens in de vijf jaar. Voor restauraties is deze regeling niet bedoeld ; daarvoor moet je bij de provincie zijn, al sinds 2012.

 

Wel jammer, die verlaging van het subsidiepercentage. Het maakt de polsstok korter voor de mensen die zich met bewonderingswaardige inzet sterk maken voor het behoud van onze monumenten van wind en water. Het betekent dat nieuwe en creatieve wegen moeten worden bewandeld om aanvullende gelden bij elkaar te krijgen.

 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in februari en maart 2018. Er komt nogal wat bij kijken. Daarom is het zaak om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. Een jaar is zo voorbij.

 
 

terug