Ontwikkeling van het ledenaantal

07-03-2018

 

Het is vandaag 3 maanden geleden dat molenaarsambacht op de lijst van immatrieel erfgoed van UNESCO werd geplaatst. Sommigen hoopten dat dit een impuls  zou zijn voor de werving van nieuwe molenaars. Vooralsnog heeft een en ander (nog) niet geleid tot een grote toestroom van leden in opleiding. De instroom is stabiel. 

De afgelopen 3 maanden hebben zich 39 leerling-molenaars aangemeld. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 37 en in dezelfde periode van het jaar daarvoor 39. Dat zijn keurige aantallen.

Het aantal afvallers van onze opleiding daalt bovendien de afgelopen jaren gestaag. Het zou mede daarom zomaar kunnen, dat er in 2018 een recordaantal kandidaten slaagt voor het molenaarsexamen.

Op dit moment zijn er al bijna 1.500 Gildemolenaars en hun aantal groeit gestaag. Nieuwe molenaars zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Zij zijn ook nodig om op termijn het verloop onder de molenaars op te vangen, want we worden wel allemaal een dagje ervarener.

 

 

 
 

terug