Nieuw modelcontract

27-06-2016

 

Nieuw Modelcontract                                                                                    

Om de collectieve belangen van de molenaars te behartigen, zo is al weer enige tijd geleden bedacht,
zou het goed zijn om het model-molenaarscontract eens onder de loep te nemen. Dat is inmiddels gebeurd.

Er is een nieuw model-molenaarscontract. Het staat op het ledengedeelte van de website.
De belangrijkste wijzigingen zijn :

  • Een betere balans tussen de rechten en plichten van molenaars en eigenaren,
  • Aansprakelijkheidsbeperking ; de molenaar is slechts aansprakelijk tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is, zodat we niet privé met grote claims worden geconfronteerd als het een keer mis gaat, om wat voor reden dan ook,
  • Het ouderwetse onderscheid tussen 1e  en 2e  molenaar is verdwenen, want het zijn steeds meer teams die malen. Het is dan wel handig om één aanspreekpunt te hebben voor de eigenaar.
  • Een stevige veiligheidsparagraaf, waar je overigens via de RI&E van kunt afwijken als daar goede redenen voor zijn.
  • Er staat een eindleeftijd in, die niet betekent dat je dan moet stoppen met malen, maar wel dat sommige dingen, met name verzekeringen, vanaf het 75e levensjaar anders geregeld moeten worden.

Het nieuwe modelcontract is in goede onderlinge samenwerking tussen De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige molenaars ontwikkeld. We hebben daarbij onder meer overwogen dat voor het onderhoud aan en het draaien van molens molenaars nodig zijn die deze werkzaamheden op vrijwillige basis uitvoeren en dat deze vrijwillige molenaars essentieel zijn voor het behoud van de molens in Nederland.

Er zijn veel verschillende molenaarscontracten in omloop. Wellicht is het verschijnen van dit nieuwe modelcontract een mooie aanleiding om met je eigenaar af te spreken dat er naar dit nieuwe model wordt overgestapt. Maatwerk is daarbij mogelijk, maar afwijkingen in je eigen nadeel zijn natuurlijk niet handig.

Maatwerk is ook soms nodig, omdat het niet mogelijk is - en ook helemaal niet wenselijk – om voor elke uitzondering een regeltje te maken in een modelcontract.

(PDF versie)

 
 

terug