Molenaars op leeftijd

31-07-2016

 

Aanleiding

Met enige regelmaat wordt de vraag opgeworpen of het Gilde niet ‘iets moet’ met oudere molenaars. Zo’n vraag wordt veelal met de beste bedoelingen gesteld.
Eens een molenaar, altijd een molenaar
Voor eenieder van ons komt het moment dat het antwoord op de vraag “kan je de molen nog onder alle omstandigheden de baas zijn” NEE zal zijn. Die vraag moet je zelf beantwoorden, met je omgeving.
Het Gilde gaat dat niet voor je doen. Er komt geen maximumleeftijd voor molenaars, noch voor leerlingen, noch voor instructeurs. In deze notitie leggen we uit waarom.

Geen toets en leeftijdsgrens

Het is niet aan het Gilde om de handelingsbekwaamheid van geslaagde molenaars te toetsen en vervolgens een oordeel te geven of het nog verstandig is om met de molen bezig te zijn. De vereniging gaat daar niet over. Het Gilde heeft als doelstelling het opleiden van molenaars, het behoud van het ambacht en het bevorderen van onderlinge contacten. Wij zijn er niet om mensen te vertellen dat ze niet meer mogen malen. Er komt geen bekwaamheidstoets, er komt geen leeftijdsgrens. Er komt ook geen onderscheid tussen meer en minder actieve leden. Er kan wel een moment komen dat jouw functioneren de molen, of anderen in gevaar brengt. Dan zullen eigenaar en/of collega molenaars moeten ingrijpen. Laat het zo ver niet komen.

Oudere leerling-molenaars doen het niet slechter jongere leerling-molenaars

In tegenstelling tot wat sommigen misschien zouden verwachten, doen oudere leerlingen niet langer over hun opleiding dan jongeren. Er zijn onder jongeren overigens wel meer uitvallers. Er is dan ook geen reden om een maximum leeftijdsgrens voor leerlingen in te voeren. (er blijft natuurlijk wel een ondergrens van 16 jaar). Voor alle leerlingen geldt onverkort de eis dat zij fysiek en mentaal in staat moeten zijn om te molen onder alle omstandigheden te beheersen.

Leerlingen verdienen een goede instructeur

Je kent het ambacht als geen ander. Maar je bent ook trager en eerder moe. Kun je nog onder alle omstandigheden ingrijpen als een leerling een fout maakt? Het Gilde vindt dat het functioneren van de instructeur onafhankelijk van de leeftijd beoordeeld dient te worden. Daar zijn mechanismen voor en die voldoen. Iemand die geen actief instructeur meer kan zijn vanwege zijn/haar leeftijd wordt instructeur in bijzondere dienst. Hij/zij draagt dan geen verantwoordelijkheid meer over leerlingen, maar kan nog wel gevraagd worden voor advies en theorielessen.

(PDF versie)

 
 

terug