Mededelingen bestuur maart 2016

27-03-2016

 

Getuigschriften.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de DHM, d.d. 19 maart jl. hebben ruim 80 molenaars hun getuigschrift uitgereikt gekregen. Dit getuigschrift is het bewijs dat “zij blijk hebben gegeven te beschikken over de nodige theoretische kennis en praktische vaardigheid voor het behandelen en doen werken van wind (of water) molens”. Het bestuur feliciteert nogmaals alle geslaagden en wenst ze veel genoegen bij het draaien en malen van hun molen. Opdat de molens behouden blijven voor de toekomst.

Daarnaast dankt het bestuur de instructeurs en alle andere bij de opleiding betrokken molenaars die hun leerlingen theoretisch en praktisch hebben begeleid om dit getuigschrift te kunnen behalen. “Well done”!!

De Ministerraad heeft vorige week het nominatiedossier geaccordeerd. Hiermee is de volgende stap gezet. Het totale pakket (dossier, film en foto’s) is opgestuurd naar UNESCO in Parijs. Er vindt de komende maanden binnen UNESCO een eerste beoordeling plaats over hetgeen is ingestuurd.

Bezoek afdelingen.

Het bestuur heeft overleg gehad met de afdeling Utrecht op 17 maart jl. Naast de kennismaking en de gedachtewisseling over verschillende onderwerpen is er uiteraard stilgestaan bij de brand van de molen in Oud Zuilen. Het bestuur wenst de beide molenaars en de stichting het Utrechts Landschap veel sterkte en wijsheid toe.

De volgende gesprekken staan gepland met de afdeling:

Gelderland op 7 april,

Noord-Holland op 18 april en

Limburg op 11 mei. 

De vereniging heeft eind 2015 voor elke afdeling twee sets valbeveiliging aangeschaft. Op 15 maart vond in Gouda op de Malle Molen daarvoor de eerste veiligheidstraining voor valbeveiliging plaats. De deelnemers aan de training zijn nu “gecertificeerd gebruiker”. De volgende trainingen zijn gepland op 9 april (voor het noorden) en op 23 april (in het zuiden).

Het vervolgtraject wordt door de afdelingen ingevuld.

 De website van het Gilde is geactualiseerd. Onvolkomenheden zijn eruit gehaald. Verwijzende links naar de website van DHM die sinds 19 maart is vernieuwd, zijn aangepast of verwijderd.

Het blad Molenwereld.

Vele decennia en 200 nummers later houdt het blad Molenwereld op te bestaan in de huidige papieren uitgave. Het bestuur dankt namens ongetwijfeld veel lezers van het blad de redactie en het bestuur van de stichting Molenwereld voor het leesplezier van al die jaren. Succes met de voortzetting ervan in digitale vorm. 

Het bestuur hoopt u op 2 april a.s. in Molen De Ster te mogen begroeten voor de Algemene Ledenvergadering. Alle relevante stukken die worden besproken staan voor u op de website van het Gilde.

medelingen bestuur maart (word document)

 
 

terug