Mededelingen bestuur maart

09-03-2017

 

Algemene Ledenvergadering en de Molenaarsdag


U kunt zich nog tot 26 maart aanmelden voor beide evenementen. De ALV is van 10.00 uur tot 12.00. Alle relevante stukken voor de ALV staan op onze website.

Vanaf 13.00 start de Molenaarsdag met gratis toegang tot het museum voor diegenen die zich tijdig hebben aangemeld. Voor de Molenaarsdag zijn inmiddels al ruim 130 meldingen binnen.

Zie de website voor de uitnodiging en de agenda.

https://vrijwillige-molenaars.genkgoweb.com/vereniging/ledenvergadering


Werkgroep Veiligheid

In februari hebben de voorzitters van DHM, AKG, GFM en GVM een nieuwe werkgroep veiligheid geformaliseerd. De werkgroep bestaat uit drie vaste leden: Reinier Scheeres, Mark Ravensloot en Hay Jansen. Zij kunnen voor elk onderwerp expertise vragen vanuit de molenwereld. Zij gaan allereerst de volgende zaken uitwerken :

  • Een ongevallen actieplan met suggesties voor te nemen acties direct na een ongeval in of bij een molen. Dit bouwt voort op wat het Gilde al heeft.
  • Een handzaam bezoekersprotocol.
  • Aanbevelingen voor het adequaat afschermen van het gevlucht. Rond de zomer zouden de onderwerpen concreet moeten zijn afgerond. 

Basisopleiding

Na het verbeteren van de lesstof voor de Basisopleiding, waarvan de eerste exemplaren op de Molenaarsdag worden uitgereikt, zal ook de Lesbrief worden aangepakt. Met name de nummering van de exameneisen is verouderd.

Verzekeringsfolder

De verzekeringsfolder die nieuwe leden krijgen is aangepast en komt nu overeen met de website.

PDF versie

 
 

terug