Mededelingen bestuur januari 2016

31-01-2016

 

Mededelingen Bestuur januari,

Bezoek afdelingen.

Het bestuur heeft een aanvang gemaakt met het bezoeken van de afdelingsbesturen. Overijssel heeft 7 januari de spits afgebeten. De afdeling Drenthe ontving een vertegenwoordiging van het bestuur op 28 januari. De volgende afspraken zijn gemaakt: 18 februari afdeling Groningen, 17 maart afdeling Utrecht. Gelderland komt binnenkort met een datum. De andere afdelingen krijgen in februari/maart een uitnodiging van de voorzitter voor het maken van een afspraak. Het voornemen van het bestuur is alle afdelingen voor eind augustus te bezoeken. Daarna volgt een informatie uitwisseling.

UNESCO.

Het nominatiedossier nadert de eindfase. Er is in december en januari door een team van vertegenwoordigers van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Volksinstituut met inbreng van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM), GFM, AKG en de DHM veel en goed werk verzet om het nominatiedossier compleet krijgen en om het te laten voldoen aan de strenge eisen van UNESCO. Verder is er in de korte voorbereidingstijd een leuke film van 10 minuten gemaakt over het molenaarsambacht. Het nominatiedossier inclusief de film en een tiental foto’s moeten voor 31 maart 2016 worden opgestuurd naar de organisatie UNESCO, waarna een besluit over de nominatie eind 2017 te verwachten is.

Financieel.

Het bestuur heeft besloten m.i.v. 2016 de jaarlijkse financiële bijdrage aan afdelingen te verhogen met € 0.50 naar € 5,50 per lid (plus € 250 per afdeling)

Veiligheid

Het bestuur heeft besloten voor instructiedoeleinden 20 valbeschermingsets te verwerven. Deze worden twee per afdeling uitgereikt. In de loop van het jaar zullen hiervoor instructiemomenten worden gepland, de eerste op 15 maart.

Overeenkomst Rijnlandse Molenstichting (afdeling ZH)

Het bestuur heeft een overeenkomst gesloten met de Rijnlandse Molenstichting (RMs) betreffende de (gedeeltelijke) gelijkstelling van de opleiding die de RMs zelf geeft. De RMs stelt waar praktisch mogelijk haar molens ter beschikking voor de opleiding van het GVM en voor het laten plaatsvinden van examens.

Mededeling Bestuur januari 2016 (word document)

 
 

terug