Mededelingen bestuur februari

27-02-2016

 

Examens.

Het landelijk examen komt snel naderbij. Het bestuur wenst alle kandidaten veel succes bij het examen. Heb vertrouwen in uzelf, u bent goed voorbereid!

Algemene Ledenvergadering.

Op 2 april is de ALV van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De vergadering vindt plaats op de molen de Ster in Utrecht. Het bestuur nodigt u uit voor deze vergadering. Alle informatie is te vinden op de website van het GVM.

Bezoek afdelingen.

Het bestuur heeft overleg gehad met de afdeling Groningen op 18 februari jl. Gesproken is onder meer over de taken van het landelijk bestuur en van een afdelingsbestuur, de samenstelling van het ledenbestand binnen de afdeling met een prognose naar de toekomst, de vraag hoe de kwaliteit van de instructeurs op peil wordt gehouden en over het rapport “Malen op de wind van morgen”. De volgende gesprekken staan gepland met de:

afdeling Utrecht op 17 maart,

afdeling Gelderland op 7 april en

afdeling Limburg op 11 mei.

UNESCO.

Het nominatiedossier is in het Engels vertaald. Een lastige klus omdat Nederlandse molentermen zich soms niet makkelijk in het Engels laten vertalen. Ook is er het nodige bijgeschaafd op advies van enkele buitenlandse adviseurs. De voordracht zit nu in de officiële pijplijn van het ministerie. Begin maart wordt de nominatie besproken in een adviescommissie. Dat kan nog enkele wijzigingen opleveren. Vervolgens wordt het stuk besproken in de ministerraad. Als het dossier wordt goedgekeurd kan de nominatie eind maart naar UNESCO. Op de algemene ledenvergadering wordt de stand van zaken toegelicht.

Veiligheid

Op molen Landzigt heeft zich een ongeval voorgedaan met persoonlijk letsel dat gelukkig niet blijvend lijkt te zijn. Een bezoeker is het draaiende gevlucht ingelopen nadat hij via de gesloten gevluchtdeur de molen verliet. Vanuit het Gilde zijn de veiligheidscoördinator en de beide veiligheidscoaches van Zuid-Holland betrokken bij het vervolg. Zij ondersteunen de betrokkenen waar mogelijk.

Verder heeft er een brand gewoed aan de buitenzijde van de Lonneker Molen.

Het onderzoek ter zake ligt buiten het Gilde.

Afgetreden Gildebestuurslid.

Met ingang van 22 februari jl. heeft Drewe Schouten zijn taken binnen het Gildebestuur neergelegd om persoonlijke redenen. Drewe was algemeen bestuurslid sinds april 2014.

Houtzagersgilde

Het bestuur van het Houtzagersgilde heeft vastgesteld dat er geen draagvlak meer is om het Houtzagersgilde actief voort te zetten. Het archief dat het Houtzagersgilde in haar korte bestaan heeft opgebouwd, is overgedragen aan het Gilde. Mocht er in de toekomst opnieuw een poging worden gedaan om een eigen organisatie voor de houtzaagmolens en –molenaars op te zetten, dan kan men op dat archief terugvallen.

mededeling bestuur februari (word document)

 
 

terug