Mededelingen bestuur april

02-05-2016

 

Algemene Ledenvergadering

Op 2 april jl. heeft de vereniging haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Molen De Ster te Utrecht heeft gezorgd voor een gastvrije ontvangst, inclusief een prima lunch. Naast de standaard agendapunten zoals bestuursmededelingen, het jaarverslag, de financiële verantwoording over 2015 en de begroting voor 2016 hield Albert van der Zeijden van het Kennisinstituut Immaterieel Erfgoed Nederland een boeiend verhaal over UNESCO. Hij gaf inzicht in het proces dat UNESCO voor onze nominatie moet doorlopen.

Verder konden de 55 aanwezige leden van gedachten wisselen over de notitie “Toekomst (re)visie”, die ook met de afdelingen besproken wordt.

Ten slotte kregen de geslaagde molenaars voor de “kopcursus” korenmolenaar hun certificaat uitgereikt door Hans Titulaer en Petro van Doorne. Deze cursus is een gezamenlijk initiatief van het AKG en het GVM.
 

Bezoek afdelingen

Het bestuur heeft het overleg met de afdelingen voorgezet in Gelderland (7/4), Noord-Holland (18/4) en Zeeland (25/4). Wederom bleek een groot commitment bij de bestuursleden van die afdelingen. Ook dit deel van het vrijwilligerswerk wordt met passie gedaan! Een zorg is het aantal vacatures bij het bestuur van de afdeling Zeeland.

De volgende gesprekken staan gepland met de afdelingen Limburg op 11 mei, Zuid-Holland op 19 mei en Noord-Brabant op 13 juni.


Opleidingsraad

Op 21 mei a.s. komt de Opleidingsraad bijeen. De OR komt jaarlijks twee keer bij elkaar en adviseert het bestuur over alle zaken die met het opleiden van molenaars te maken hebben. Alle afdelingen en de examencommissie zijn in deze raad vertegenwoordigd. De agenda is deze keer gevarieerd en ambitieus. Zo zal er gesproken worden over het wel of niet opstellen van een “ouderen beleid”, hoe verder met de cursus valbeveiliging en de aansprakelijkheid voor veiligheid in relatie tot opleiden. Daarnaast krijgen alle afdelingen gelegenheid om aan te geven hoe de instructie in hun afdeling verloopt en welke zorgen ze daarbij mogelijk nog hebben.


Veiligheidsoverleg

De Opleidingsraad gaat op die dag “geruisloos” over in het veiligheidsoverleg met de veiligheidscoaches van de afdelingen.


Nationale Molendag 14 en 15 mei.

Het bestuur wenst u in dat weekend succesvolle, drukke, plezierige en veilige molendagen.

Mededelingen bestuur april

 
 

terug