Mededeling Bestuur Oktober

05-11-2016

 

Cursus valbeveiliging.

De cursus valbeveiliging rolt verder uit over de afdelingen. Inmiddels hebben enkele honderden (leerling) molenaars verspreid over Nederland de cursus gevolgd.

Vier-partijen overleg.

Op 5 oktober zijn de voorzitters van DHM, GVM, GFM en AKG voor de eerste keer bij elkaar geweest in de samenstelling van het nieuwe 4-partijen overleg. Het voornemen is regulier twee keer per jaar bij elkaar te komen. Veiligheid is binnen dit overleg een belangrijk agendapunt. Besloten is de werkgroep veiligheid een nieuw leven te geven, maar in een andere vorm dan in het verleden. Er komt een kerngroep van drie personen (vz, secr en adviseur) die per onderwerp deskundigen kan vragen mee te denken en te werken. De kerngroep werkt in opdracht van het voorzitters overleg. Verder is besloten enkele veiligheidsonderwerpen met urgentie op te pakken en concreet te maken. Het gaat dan ondermeer om een protocol/actieplan bij ongevallen, omgang met bezoekers op molen in brede zin incl. afschermen gevlucht, verzekeringen en het implementeren van het nieuwe molenaarscontract.

Andere onderwerpen die de volgende keer ook aan de orde kunnen komen zijn: internationale contacten n.a.v. de nominatie van het ambacht bij UNESCO, subsidies rijksoverheid voor opleiding en examens en de wijze van uitreiken van het getuigschrift vrijwillig molenaar.

Exameneisen watermolenaars.

De DHM heeft de exameneisen voor de watermolenaars onlangs opnieuw vastgesteld. Vraag hiernaar bij DHM. Binnenkort kunt u ze vinden op onze website.

Molendag en viering 45 jaar GVM op 1 april 2017.

Naast het Nederlands Openlucht Museum onderzoekt het bestuur ook andere plaatsen om deze feestelijke dag te vieren.

(Pdf versie)

 
 

terug