Mededeling bestuur mei

28-05-2017

 

Algemene Ledenvergadering en de Molenaarsdag

De ALV en de Molenaarsdag ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het Gilde ligt al weer bijna twee maanden achter ons. Het bestuur kijkt terug op een goede ALV en een geslaagde viering. Circa 350 leden waren naar het Openluchtmuseum van Arnhem gekomen.

Sommigen hoopten een gratis veiligheidshesje te scoren, en bleken verrast dat het een 1-april grap betrof.

Ook zijn de eerste drie exemplaren van de nieuwe Basisopleiding uitgereikt aan DHM, het AKG en het GFM. Het bestuur spreekt zijn grote dank uit naar allen die hebben meegewerkt. Daarbij mag niet onvermeld blijven Kees Kammeraat die het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening heeft genomen. Het is allemaal handzamer en begrijpelijker geworden en het is een unieke borging van het ambacht.

Het bestuur dankt nogmaals diegenen die de Molenaarsdag hebben georganiseerd en tot een succes hebben gemaakt.

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur zo heeft u elders ook kunnen lezen is gewijzigd. Ingrid Friesema is na acht jaar in het landelijk bestuur teruggetreden. Daarvoor is Leen Lagewerf in de plaats gekomen. Karel Ouendag wil het estafettestokje van het penningmeesterschap overdragen aan een opvolger. Bestuur en afdelingen gebruiken hun netwerk om een nieuwe penningmeester te introduceren. En ten slotte heeft de voorzitter het account veiligheid van Karel Ouendag overgenomen. 

Voorjaarsexamens

Deze periode zijn de voorjaarsexamens in volle gang. Er doen 49 leerling-molenaars mee, veel succes gewenst en diegenen die het al gehaald hebben, gefeliciteerd. Het Gilde is blij met zulke aantallen, voor nu en in de toekomst. 

Opleidingsraad

Op 20 mei is de Opleidingsraad van het GVM te Nijkerk bij elkaar gekomen. Op de agenda stonden ondermeer :

UNESCO “safe guarding” maatregelen. Dit zijn maatregelen die dienen om het ambacht voor nu en in de toekomst te beschermen en te behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het zorgen dat er voldoende molenaars en instructeurs zijn, het op peil houden van de opleiding tot molenaar, educatie op scholen, promotie en voorlichting, veiligheid en het bevorderen van de relatie tussen immaterieel en materieel erfgoed.

Certificaat van verdienste. Afdeling Zuid-Holland heeft een voorstel ingediend om een “certificaat van verdienste” namens het Gilde in te stellen. De afdelingen beraden zich hierover en het komt volgende OR opnieuw op de agenda.

Terugloop nieuwe aanmeldingen. De constatering dat voor het derde jaar op rij het aantal nieuwe aanmeldingen voor leerling molenaar terugloopt. Het bestuur pakt dit onderwerp op met hulp uit de afdelingen.

Veiligheid. Hierbij is een stand van zaken gegeven over de afwikkeling van een aantal ongevallen.

 

PDF versie

 
 

terug