Er komt een leuke job vacant

13-11-2016

 

Penningmeester bij het Gilde is een leuke "job". Je kunt de vereniging een beetje sturen. Ik heb bijvoorbeeld het aandeel van de opleidingskosten in de totale uitgaven laten stijgen van 30 naar 45 procent. Je kunt ook nuttige stuurinformatie verschaffen. Zo heb ik bijvoorbeeld met wat cijfertjes laten zien dat van een dreigend nationaal molenaarstekort geen sprake is. Je kunt ook een beetje de omgeving in de gaten houden. De molen zelf verandert niet zo veel, maar de omgeving wel en dat hebben wij in onze monumenten van wind en water soms wat laat door. De wetswijziging uit 2007 waardoor vrijwillige molenaars geen werknemers in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet zijn hebben we pas jaren later doorgekregen. Dit is inmiddels gerepareerd.

Als penningmeester zorg je ook voor evenwicht tussen herkomst en besteding van middelen. Je hebt daarover contact met de afdelingen. Die krijgen geld, wat ze zelf mogen besteden. Ze moeten daar wel verantwoording over afleggen. Het gaat om subsidiegeld. De besteding daarvan moet jij extern kunnen uitleggen.

De inzichtelijke administratie is in kundige handen bij Jan Wieffer. Samen met de komende man bij de ledenadministratie, Willem Boender, mag je een nieuwe betaalmodule bij het Gilde gaan introduceren. In 2019 verdwijnt de acceptgiro. Daar maken wij nog (te)veel gebruik van.

Het Gildebestuur houdt de doelstelling van de vereniging en de kwaliteit van de opleiding in het oog en streeft naar een sterke positie van de molenaars in de molenwereld. Als bestuurslid speel je een rol in de externe contacten van het Gilde. Het bestuur heeft verder een belangrijke verbindende rol in de vereniging. De operationele taken zijn bij de afdelingen belegd. Je hoeft dus niet tientallen jaren ervaring als molenaar te hebben. Daar heeft de vereniging er genoeg van. Hopelijk zitten er tussen de vierhonderd molenaars die we de afgelopen vijf jaar hebben opgeleid ook mensen die een bestuursfunctie aankunnen en ook willen en er tijd voor hebben. Het Gilde is van, voor en door molenaars. We hebben geen betaalde krachten die wel even gaan uitleggen hoe het moet. Besturen doen we zelf. Dat kan alleen zo blijven als er mensen bereid zijn om een rol in het bestuur te spelen. Ik heb dat met plezier gedaan. In april 2017 presenteer ik voor de vierde keer de jaarrekening van het Gilde. Daarna wil ik het estafettestokje graag doorgeven. Als je niets met cijfertjes hebt, maar wel graag een rol in het bestuur van de vereniging wilt spelen ben je overigens ook van harte welkom. Nadere informatie bij Erik Kopp (voorzitter) of Karel Ouendag (penningmeester).  

 
 

terug