De vrijwilliger heeft recht op een veilige werkplek

28-03-2018

 

Onlangs verscheen in NRC Handelsblad onderstaand verslag van een rechtzaak.

De kerk moest worden verlicht. Bij het plaatsen van de verlichting door de klusgroep van de Parochie H.H. Vier Evangelisten op het dak van de kerk in Duiven, viel een van de vrijwilligers naar beneden en raakte ernstig gewond.

De man stelde de parochie en haar verzekeraar aansprakelijk voor de schade. Hij was weliswaar niet in dienst bij de kerk, maar hij had wel schade geleden toen hij voor de kerk aan het werk was. Volgens de wet is ook degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een externe partij aansprakelijk voor dergelijke schade. De verzekeraar weigerde uit te keren en kreeg daarin bijval van de Arnhemse kantonrechter. De verlichting was immers vrijwillig geplaatst, niet in de uitoefening van een bedrijf.

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de parochie wel een bedrijf uitoefende en dus aansprakelijk was. De parochie had een duidelijke structuur, net als de klusgroep. Er was sprake van een gezagsverhouding, ze kwamen eens in de maand bij elkaar en er was nauw overleg met het parochiebestuur. De parochie had bovendien de opdracht gegeven de verlichting te plaatsen en was verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kerk en het kerkhof. Het plaatsen van de lampen had net zo goed gedaan kunnen worden door een van de werknemers van de parochie. Er was puur uit kostenoverwegingen gekozen voor vrijwilligers.

De Hoge Raad sluit zich daarbij aan. Het doel van de zorgverplichting is bescherming bieden aan mensen die zich in een vergelijkbare positie bevinden als een werknemer, dus ook aan vrijwilligers. De parochie is aansprakelijk

Het is natuurlijk te hopen dat je het nooit meemaakt. Helemaal uitgesloten is dat echter niet. In de afgelopen 40 jaar vielen er op molens 10 doden en evenveel zwaargewonden. Op 99 % van de molens is nooit iets ernstigs gebeurd. Dat er niets gebeurd is, wil echter niet zeggen dat er niets kán gebeuren. Je zult die ene maar zijn. Dan is het wel belangrijk, dat de moleneigenaar een aansprakelijkheidsverzekering heeft. De moleneigenaar is immers aansprakelijk voor de veiligheid, Er zijn nog steeds on(der)verzekerde molens. Als je niet zeker bent hoe dat bij jou zit, dan kun je dat beter even navragen. Mocht je moleneigenaar er niet uitkomen, dan kan zij altijd contact opnemen met het verzekeringssecretariaat van het Gilde.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Maar als het op genezen aankomt moet daar wel geld voor zijn. 

 

 
 

terug