Aanvangsleeftijd opleiding van 16 naar 14 jaar

15-4-2018

De aanvangsleeftijd voor de opleiding tot molenaar gaat van 16 naar 14 jaar.
 
Zaterdag 7 april 2018 heeft het Gilde met ruime meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden het besluit genomen de leeftijd voor het beginnen met de opleiding tot molenaar te verlagen van 16 naar 14 jaar.
 
Het besluit moet vertaald worden naar regelgeving voor het Gilde. Dat betekent in ieder geval het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement (het artikel 1.1 is daartoe al gewijzigd) en de bijlage 6 "Toegestane werkzaamheden jeugdleden". Dit laatste ook wel bekend als het Jeugdreglement. Daarnaast dient er een modelcontract of -overeenkomst te worden opgesteld dat geldt voor de moleneigenaar, de instructeur-molenaar en de ouder(s) van de minderjarige leerling-molenaar.
 
Het bestuur zal enkele leden persoonlijk benaderen die het besluit gaan omzetten in handzame regelgeving en daartoe een voorstel doen aan het bestuur.
 
Het voornemen is dit voorstel in de Opleidingsraad van november 2018 te bespreken. 
 
 
Het bestuur