Voorzitter.....gezocht!

30-03-2015

 

Theun Vellinga is gestopt met het voorzitterschap.
Hij heeft veel voor het Gilde gedaan en we vinden het jammer dat hij gestopt is.
Bas de Deugd is nu waarnemend voorzitter.

Een benoemingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De commissie bestaat uit Hub van Erve, Ton Maas, Gert Tutert en Karel Ouendag.
Belangstellenden kunnen zich melden bij één van de commissieleden.

We zoeken iemand die dit wil, er de tijd voor heeft en het kan. Je bent natuurlijk lid
van het Gilde maar tientallen jaren ervaring als molenaar zijn niet nodig.

Het voorzitterschap is een unieke kans om de toekomst van het Gilde mede vorm
te geven.
Het ligt in de bedoeling om in het najaar een buitengewone Algemene 
Ledenvergadering te houden om de nieuwe voorzitter te benoemen.

Het bestuur

 

terug