Voorjaarsexamens 2015

15-02-2015

 

Dit voorjaar gaan 41 leerlingen op voor het landelijk examen. De groep is gemiddeld 57 jaar oud.
De helft is 59 jaar of ouder. Gemiddeld hebben zij 3 1/2 jaar over de opleiding gedaan. De helft 
heeft er 2 jaar of minder over gedaan.
Het bestuur wenst alle examenkandidaten veel succes.

 

terug