Voordracht molenaar bij UNESCO

26-11-2015

 

Het ambacht van molenaar was al opgenomen op de nationale inventarislijst van cultureel immaterieel erfgoed en daarmee waren de molenaars al zeer verguld. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen bij UNESCO. De bewindsvrouw maakte dit vandaag, woensdag 25 november, bekend op molen d’Admiraal te Amsterdam. Minister Bussemaker neemt hiermee het advies voor de Raad voor Cultuur over. Het is voor het eerst dat Nederland een traditie voordraagt voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Het is nu aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders om een nominatiedossier samen te stellen. Het dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO. Het besluit over de daadwerkelijke opname op de lijst is pas eind 2017 te verwachten.

Deze internationale erkenning vervult ons met trots en betekent erkenning en waardering voor het ambacht. Het is een steun in de rug en een teken dat we op de goede weg zijn om het ambacht van molenaar veilig stellen en te bewaren voor toekomstige generaties.

Namens het GVM-bestuur,
Met vriendelijke groet,

Erik Kopp
voorzitter Gilde van Vrijwillige Molenaars

PDF Voordracht molenaar UNESCO

 
 

terug