Veiligheid in het gevlucht

14-11-2015

 

Vang erop 

 
Wellicht ten overvloede, maar naar aanleiding van recente gebeurtenissen ; als er een molenaar in het gevlucht bezig is, dan MOET de vang er op liggen.
Basisopleiding 10.1.5 raadt ook aan om als regel te hanteren dat degene die in het gevlucht bezig is, ook degene is die de vang bedient.
Kennelijk nodigt een loshangend vangtouw ook nog wel eens een bezoeker uit om eraan te trekken. Leg daarom het vangtouw altijd op de klamp, zeker als er bezoekers op de molen zijn.

 
Valbeveiliging verplicht voor leerlingen
 
Tijdens de opleidingsraad op 7 november 2015 hebben we besproken, dat het niet gewenst is dat we wèl van molenaars in opleiding verwachten dat ze een zeil leren voordragen, maar dat we hen lang niet overal  leren om met valbeveiliging om te gaan.
In de loop van 2016 zal instructie op dit gebied worden uitgerold. Als er gewerkt wordt op een hoogte van meer dan 2,5 meter, is in onze leersituatie valbeveiliging verplicht voor leerlingen. Vanuit hun zorgplicht zijn instructeurs ervoor verantwoordelijk dat dit wordt toegepast. Het voorleggen van een zeil valt hier niet onder.
 
Als je eenmaal gediplomeerd bent, dan is het aan jezelf en de moleneigenaar of je valbeveiliging gebruikt. Dat is wel aan te bevelen.
 
 

terug