Nieuwe voorzitter gekozen

08-11-2015

 

Gisteren is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in Leerhotel het Klooster in Amersfoort de nieuwe voorzitter gekozen.
Erik Kopp neemt de voorzittershamer over van Bas de Deugd die tijdelijk de functie had overgenomen van de vorige voorzitter
Theun Vellinga.

 
 

terug