Kersttoespraak van de voorzitter

21-12-2015

 

Nieuwsbericht voorzitter,

december 2015, Leiderdorp 

Beste leden van het Gilde,

Via dit platform wil ik u regelmatig informeren over onderwerpen waarmee het Gildebestuur zich bezighoudt. Ik doe dat omdat het bestuur er voor de afdelingen en de leden is en graag de dialoog wil aangaan.

Mijn eerste weken als voorzitter zijn voorbij gevlogen. De belangrijkste gebeurtenis was in mijn ogen de nominatie door Minister Bussemaker van OCW van het ambacht van molenaar voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO. We staan al sinds 2013 op de nationale lijst, maar een internationale erkenning is een extra steun in de rug. Een teken dat we kennelijk goed bezig zijn om dit ambacht voor nu en de toekomst veilig te stellen en ervoor zorgen dat generaties na ons kunnen blijven genieten van onze monumenten van wind en ambacht.

Direct na mijn benoeming tijdens de bijzonder ALV op 7 november jl. mocht ik u vertegenwoordigen in diverse overlegvergaderingen. November blijkt voor de molenwereld een echte vergadermaand. Laat ik u daarover kort informeren.

Overleg DHM. In dat overleg kwam ondermeer de samenwerking tussen beide organisaties aan de orde. Dit onderwerp staat ook in onze toekomstvisie. Vooralsnog ben ik geen voorstander van een overkoepelende molenorganisatie met behoud van zelfstandigheid (kortweg de molenkoepel). Ook voor het onderbrengen van administratieve functies (de zogenaamde backoffice taken) bij een gezamenlijk verenigingsbureau heeft niet mijn voorkeur. De samenwerking tussen het Gilde en DHM komt bij het eerstvolgende overleg (mei 2016) opnieuw aan de orde.

Daarnaast hebben we gesproken over veiligheid en de werkgroep veiligheid. Ik heb daarover nog geen afgerond en duidelijk beeld. Wat ik wel weet is dat er een gezamenlijk belang is als het over veiligheid gaat. Maar ook dat er gescheiden verantwoordelijkheden zijn tussen de verschillende partijen die we scherp op ons netvlies moeten houden. In de uitvoering werken we vanzelfsprekend waar mogelijk samen. Ook dit onderwerp komt bij een volgend overleg opnieuw aan de orde.

Molenplatform. Een bijeenkomst die georganiseerd wordt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een dienst van het ministerie van OCW. Mij is in het bijzonder bijgebleven de lezing over de zorg voor de historische collecties in molens. In veel molens is historisch materiaal, zoals een stuk gereedschap, aanwezig dat vaak niet geïnventariseerd is, maar wel een boeiend verhaal in zich heeft over vroeger. Ik heb tevens die gelegenheid gebruikt om kennis te maken met de directeur kennis en advies van het RCE, mevr. Suzan Lammers. Ik wilde dat graag omdat het RCE voor het Gilde een belangrijke partner en de belangrijkste subsidiegever is.

Molencontactdag. Een contactdag die de DHM jaarlijks organiseert voor moleneigenaren, molenverenigingen en molenstichtingen. Mij is in het bijzonder bijgebleven een presentatie over het begrip “imago”. Wat is het imago van de molenaar en molens in het algemeen en hoe kan je dat beïnvloeden. Imago speelt een belangrijke factor bij werving van nieuwe leden. Een interessante en uitdagende presentatie!

Onderwerpen die verder hoog op de Gilde-agenda staan zijn de herziening van de lesstof en het nominatiedossier voor UNESCO. Dat dossier zullen we samen met DHM, het AKG en het GFM opstellen. Het moet al eind maart 2016 gereed zijn.

Ten slotte heb ik, zoals aangekondigd tijdens de buitengewone ALV, uitnodigingen verstuurd naar de afdelingsbesturen van Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Utrecht om met hen van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Ik hoop die gesprekken in januari, februari en maart te kunnen afronden. Daarna volgen de andere regio’s. Voor mij zal het een eerste kennismaking zijn en ik kijk er naar uit.

 
 

terug