Buitengewone Algemene Ledenvergadering 7 november

18-10-2015

 
ALS JE WILT, DAN MOT JE GAAN
 
Het bovenstaande is een bondige samenvatting van:
“Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de buitengewone algemene ledenvergadering op 7 november aanstaande in Amersfoort”
We gaan het ondermeer hebben over een ophanden zijnde revisie van onze toekomstvisie 2012-2020; de toekomst(re)visie dus.
 
Het sombere toekomstscenario, dat er in 2020 niet meer voldoende molenaars zouden zijn is gelukkig achterhaald.
Er is wel een aantal zaken blijven liggen, waarvan het de vraag is of we ze (alsnog) op moeten pakken.
Zo hebben we bijvoorbeeld geen verenigingsbureau opgericht, zijn we niet opgegaan in een molenkoepel, zijn er (nog) geen kopcursussen gekomen en komt er geen verplichte training voor instructeurs.
Wel hebben we inmiddels 10 % meer molenaars dan toen de toekomstvisie geschreven is.
 
Als je hier iets over kwijt wilt, is het handig dat je komt.
 
 

terug