Bouwperceel aangeboden voor molenliefhebber

16-12-2014

 

Bouwperceel aangeboden voor Molenliefhebber

De Achterste Molen in Hellouw wordt na restauratie ingericht als bezoekerscentrum.
Hier is ook een bouwperceel beschikbaar waarop een woning kan worden gebouwd.
Het perceel wordt uitgegeven op erfpachtbasis. De Molenstichting voor het Gelders
Rivierengebied is op zoek naar kandidaat bouwers, die eventueel ook een functie
kunnen krijgen als beheerder van het bezoekerscentrum.
Voor nadere informatie: Jan van Rijnsbergen, 0651522272 of info@janvanrijnsbergen.nl 

 

terug