Bestuursleden gezocht!

24-12-2012

 

Het bestuur is op zoek naar 2 nieuwe collega's ! Op de komende jaarvergadering in april zullen 2 bestuursleden aftreden. Jop Kluis moet helaas vanwege gezondsheidsredenen terugtreden, Frans Tullemans heeft er 2 termijnen opzitten en stelt zich niet meer herkiesbaar voor een 3e termijn. Frans blijft nog wel de ledenadministratie doen. We hebben een profielschets van de bestuursleden aan dit bericht teogevoegd. Inlichtingen en/of aanmelden via de secretaris.

Profielschets nieuwe bestuursleden

Profielschetsen 2 nieuwe bestuursleden per april 2013

Coördinator opleidingen:

 • Verantwoordelijk voor zaken die de opleiding van wind- en watermolenaars aangaan en voor vormen van kennisontwikkeling en –uitwisseling binnen het Gilde, zoals bij ambachtelijke platforms. Dat betekent:
  • contact met de commissie die zich bezig gaat houden met de herziening van de lesstof voor windmolenaars, bewaking van de voortgang
  • contact met de werkgroep watermolenaarsopleiding en bewaking voortgang
  • contact met het platform houtzaagmolenaars over kennisontwikkeling en –uitwisseling
  • verantwoordelijk voor het opzetten van de training van de instructeurs
  • zorgdragen voor afstemming tussen de verschillende aspecten van opleiding en kennisontwikkeling binnen het Gilde
  • het voorbereiden van de bijeenkomsten van de Opleidingsraad, in afstemming met de voorzitter en de secretaris
  • kennis van opleiden

Bestuurslid communicatie en algemene zaken:

 • Verantwoordelijk voor het onderhoud van de website van het GVM
 • Verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het Gilde: folders, posters, persberichten, website en nieuwe media om te zorgen dat het GVM meer zichtbaar wordt dan tot nu toe het geval is. Dit in overleg cq samenspraak met de secretaris.
 • Ondersteuning van afdelingen als het communicatie betreft
 

terug